Välimiesoikeus

Välimiesoikeus auttaa yksityisten ihmisten riidanratkaisussa, ilman julkista tuomioistuinta. Tällöin käytetty välimiesmenettely on riidanratkaisuun tarkoitettu menettely, jossa siviiliriidan osapuolet antavat asian ratkaisun ulkopuolisten välimiesten selvitettäväksi. Kun siis sinua mietityttää mikä tahansa riidanratkaisuun, välimiesoikeuteen tai välimiesmenettelyyn liittyvä oikeudellinen kysymys, ota meihin yhteyttä ja anna asianajajiemme auttaa sinua! Turussa sijaitseva asianajotoimisto Thureson omaa pitkän kokemuksen välimiesoikeuden käsittelyistä sekä muista välimiesmenettelyä koskevista toimeksiannoista. 


Välimiesoikeuden avulla riitaan saadaan lopullinen ratkaisu 

Välimiesmenettelylaki määrittää, että kaikki välimiesoikeuden ratkaisut ovat lopullisia. Näin ollen vain välimiesten palkkioista voi valittaa. Välimiesmenettelyn kautta riidanratkaisu voikin onnistua huomattavasti nopeammin kuin käräjäoikeuden kautta, sillä tuolloin oikeusprosessin kesto venyy usein vähintään vuoden mittaiseksi. Lisäksi tuomioistuimen antamasta tuomiosta voi vielä valittaa hovioikeuteen, jonka jälkeen prosessi pitkittyy usein vähintään toisella vuodella. Hovioikeuden tuomiosta voi myös joissain tapauksissa hakea valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, mutta sen saaminen on jo huomattavasti vaikeampaa. 

Välimiesmenettelyyn osallistuu ainoastaan asianosaiset. Menettelyssä aikaan saadut ratkaisut ovat salassapidettäviä, joten esimerkiksi sopimusten sisällöt eivät tule julki.

Välimiesmenettelyn kustannukset

Käräjäoikeudessa oikeudenkäyntikuluina otetaan huomioon molempien osapuolten käyttämien asianajajien palkkiot ja kulut. Välimiesoikeuden jäsenet taas veloittavat työstään palkkion, jonka määrä määräytyy jutun vaikeusasteen, käytettävän ajan sekä intressin suuruuden mukaan. Palkkioille ei siis ole olemassa mitään tiettyä taulukkoa, vaan välimiesoikeuden jäsenet määrittävät palkkionsa itse.

Kärjäoikeudessa jutun hävinnyt osapuoli maksaa molempien osapuolten oikeudenkäyntikulut. Välimiesoikeus taas voi tarvittaessa jakaa maksuja osapuolten kesken, eikä hävinnyt osapuoli välttämättä joudu maksamaan aivan kaikkia menettelystä aiheutuneita kuluja. Näin ollen voi olla vaikeaa täysin varmaksi ennustaa kumpi käsittely tulee kalliimmaksi ja kumpi edullisemmaksi. 


Kärjäoikeus vs välimiesoikeus

Aina ei siis ole yksinkertaista sanoa, kumpi menettely on parempi vaihtoehto – käräjäoikeus vai välimiesoikeus. Välimiesoikeutta on usein arvosteltu kalliiksi, mutta otettaessa huomioon mahdollisen vuosien mittaisen riidan käräjäoikeudessa sekä mahdollisesti jopa hovioikeudessa saakka, on välimiesmenettely usein huomattavasti kestoltaan lyhyempi sekä näin ollen myös kuluiltaan edullisempi vaihtoehto. Kun siis siviiliriita puhkeaa, kannattaa ennen menettelyn valintaa konsultoida kokenutta asianajajaa. Hänen kanssaan kun voi rauhassa miettiä, mikä menettely soveltuu parhaiten juuri sinun tarpeisiisi. Joten kun riidanratkaisu tai välimiesoikeus mietityttää, ota meihin yhteyttä ja kysy neuvoa! Turun seudulla toimiva asianajotoimisto Thureson auttaa sinua kaikissa välimiesmenettelylakia koskevissa sekä välimiesoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa. 
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.
    Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota


    Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunkaanlaisena ohjeena. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Asianajotoimisto Thureson Oy takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen. Asianajotoimisto Thureson Oy ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä.
    phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram