Julkiset hankinnat

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa valtio, kunta, kuntayhtymä, valtion liikelaitos tai muu hankintalainsäädännössä määritelty hankintayksikkö tilaa työtä, palvelu taikka muuta hyödykettä oman organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisissa hankinnoissa sovelletaan hankintalakia, joka asettaa rajoja sekä toimintatapoja julkisen sektorin hankintojen tekemiseen. Huomioitaviin ja huolellisuutta vaativiin seikkoihin kuuluu esimerkiksi kilpailutus, joka on pakollinen ehto julkisen hankinnan tekemiseen. Yksityisen sektorin osallisuus prosessissa on osallistua tarjouskilpailuun ja tarjouskilpailun voitettuaan toteuttaa tilattu työ. Palveluntuottajan on hyvä tukeutua asianajotoimistoon, mikäli hankkeessa kohdataan ongelmia, jotka voivat johtaa esimerkiksi riitatilanteeseen tai virheen sovitteluun.

Asianajaja auttaa julkisten hankintojen molempia osapuolia

Asianajajan rooli julkisissa hankinnoissa on moninainen. Voimme auttaa kilpailutukseen osallistumisessa, muutoksenhaussa, valituksissa, sopimusten laatimisessa, sopimuskauden aikana heräävissä kysymys- tai riita-asioissa, vahingonkorvauksissa ja kaikissa mahdollisissa kysymyksissä, joita herää hankintalain soveltamisesta.

Asianajotoimisto Thureson tukee kaikkia julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita kattavasti julkisten hankintojen lakikiemuroissa. Palvelemme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, sekä tarpeen mukaan myös muualla Suomessa.

Julkisen sektorin julkiset hankinnat

Julkisella sektorilla erityisesti suurten hankintojen tekeminen on tarkkuutta vaativa prosessi, jota ohjaa yksityiskohtainen hankintalaki silloin kun hankintoja tilataan organisaation ulkopuolelta. Julkisia hankintoja tarkasteltaessa työn tilaajasta käytetään nimitystä hankintayksikkö.

Hankintalaki määrää julkisen sektorin toimintaa tarkasti, jotta organisaation ulkopuolelta tilattavissa töissä eri palveluntarjoajia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja syrjimättä. Samalla on tietenkin myös halu saada hankinnoille toimittaja, joka on sekä taloudellisesti että laadullisesti kaikista tarjouskilpailuun osallistuneista vaihtoehdoista paras.

Asianajotoimisto on hyvä ottaa mukaan alusta alkaen. Hankinnassa mukana olevan asianajajan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi markkinakartoitusten laatiminen, julkisten hankintojen kilpailuttaminen, sopimusten laatiminen, sopimusjuridiikkaan liittyvä neuvonta, muutoksenhaku, oikaisuvaatimukset, valitusasiat, riita- ja vahingonkorvausasiat, hankintalakiin liittyvä konsultointi sekä erilaiset yritysjärjestelyt. Asiakkaan näin toivoessa asianajotoimisto voi myös olla vastuussa julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien hankintatoimien organisoinnista kokonaisuudessaan.

Yksityisen sektorin osallistuminen tarjouskilpailuihin

Yksityisen sektorin yritykset voivat osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin tilatun työn tuottajan roolissa. Hankintalakia osaava asianajaja voi auttaa menestyvän tarjouksen laatimisessa, sekä tukea yritystä kilpailutuksen eri vaiheissa.

Yksityisellä sektorilla saatetaan tarvita asianajotoimiston apua myös tilanteissa, joissa on päädytty oikaisuvaatimuksiin, riita-asioihin, vahingonkorvauksiin tai muihin vastaaviin sovittelua vaativiin tilanteisiin julkisten hankintojen toteutuksen osalta.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.