ASIANAJOPALVELUT
YRITYKSILLE

Asianajotoimisto Turku, Kaarina, Paimio ja Tampere

Asianajaja yrityksellesi etsinnässä? Autamme sinua mielellämme. Meiltä saatte luottamuksellisesti, asiantuntevasti ja nopeasti kaikki juridiset palvelut yrityksenne yksilöllisiin tarpeisiin. Toimistollamme on vuosien kokemus yritysjuridiikkaan liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Toimistomme on erikoistunut julkisyhteisöjen sekä pienten, keskisuurten ja suurten yritysten oikeudellisten asioiden hoitamiseen.

Toimistollamme on erityistä osaamista riidanratkaisusta, sopimusoikeudesta, yhtiöoikeudesta, työoikeudesta, kilpailuoikeudesta sekä rakentamiseen, ympäristöön ja kaavoitukseen liittyvistä asioista. Palvelemme yritysasiakkaita Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella.

KILPAILUOIKEUS

Yritysten pitää toiminnassaan ottaa huomioon suomalaisessa ja EU-lainsäädännössä määritellyt kilpailuoikeutta koskevat säännökset. Avustamme kilpailuoikeudellisessa riskienhallinnassa ja neuvonnassa. Puoleemme voit kääntyä myös vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa, jos yrityksenne on kärsinyt vahinkoa esimerkiksi kilpailijan kartellin tai muun kielletyn kilpailunrajoituksen vuoksi. Avustamme myös yrityksiä kilpailuvirastossa ja markkinaoikeudessa.

Toimistollamme on erityistä asiantuntemusta kilpailuoikeudesta ja vahingonkorvausoikeudellisista asioista. Olemme toimineet vuosien ajan asiamiehenä muun muassa Suomen suurimpiin kuuluneessa asfalttikartellioikeudenkäynnissä.

RIIDANRATKAISU

Meillä on vahva ja pitkä kokemus erityisesti laajojen ja monimutkaisten oikeudenkäyntien hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyssä. Toimistomme hoitaa yritysten riita-asiat ja rikosasiat ammattitaitoisesti ja luotettavasti.

Pyrimme aina löytämään asiakkaan liiketoiminnan kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun. Tavoitteena on aina ensisijaisesti päämiehemme etujen mukaiseen sovinnolliseen ratkaisuun pääseminen, mikäli tämä on asiassa mahdollista. Pyrimme siihen, että asiakkaamme voivat saada riidanratkaisutilanteessa parhaan mahdollisen lopputuloksen nopeasti, luotettavasti sekä ammattitaitoisesti.

RAKENTAMINEN, YMPÄRISTÖ JA KAAVOITUS 

Toimistollamme on erityistä osaamista rakentamiseen ja ympäristöoikeuteen liittyviin asioihin. Toimeksiantajiamme on sekä tilaajia, urakoitsijoita ja konsulttiyrityksiä. Osaamisalueitamme ovat erityisesti urakkasopimukset, sopimusneuvottelut sekä riidanratkaisu. Avustamme rakentamisen kaikissa vaiheissa. Toimistomme tekee laajaa yhteistyötä rakennusalan eri asiantuntijoiden kanssa.

Toimistomme on hoitanut paljon ympäristöoikeudellisia asioita, joista miellä on erityistä asiantuntemusta. Olemme toimineet oikeudenkäyntiavustajina ympäristövahinkoja koskevissa riita- ja rikosasioissa. Ympäristöoikeuden merkitys nyky-yhteyskunnassa on jatkuvasti kasvanut. Oikeudenalan monimutkaistuessa ja kansainvälisen sääntelyn lisääntyessä asianajajan asiantuntemukseen on hyvä turvautua kaikissa ympäristöoikeudellisissa kysymyksissä.

Yrityksen toimialaan liittyvän ympäristöoikeudellisen sääntelyn tunteminen on tärkeää. Meiltä saatte avun ja neuvonnan ympäristöoikeudellisissa asioissa. Avustamme myös ympäristöoikeuteen liittyvissä oikeudenkäynneissä.

SOPIMUSOIKEUS

Liikesopimusten solmimisessa toimistomme asiantuntijoiden apu on tarpeen, jotta asiakkaamme voivat saavuttaa erilaisissa sopimuksissa heidän tarpeitaan parhaiten palvelevan lopputuloksen. Toimistomme on laatinut yrityksille ja julkisyhteisöille paljon vaativia sopimuksia. Osaamiseemme kuuluvat sekä kansalliset että kansainväliset sopimukset.

TYÖOIKEUS

Työoikeuden asiantuntevaa apuamme voi tarvita erilaisiin ongelmiin, kuten työsopimusten irtisanomis- tai purkamistilanteisiin, palkkakiistoihin, työsopimusten solmimiseen, työtapaturmatilanteisiin ja yhteistoimintaneuvotteluihin. Avustamme kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Toimistomme on avustanut mm. vaativassa työtapaturmaa koskevassa oikeudenkäynnissä.

YHTIÖOIKEUS

Laadimme osakassopimukset ja avustamme yhtiön perustamisvaiheen käytännön toimissa sekä yhtiön hallinnon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hoidamme yritysten sukupolvenvaihdokset, fuusiot ja jakautumiset sekä ulkoistamissopimukset.

Meiltä saat avun myös muihin yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin liittyen niin yhtiön hallintoon, yritysjärjestelyihin, yrityskauppoihin kuin yhtiöoikeudellisiin riitoihinkin.

IMMATERIAALIOKEUS

Toimistomme tarjoaa asiakkaillemme kattavat immateriaalioikeudelliset palvelut. Toimistomme on tunnettu käytännönläheisistä sekä yritysten liiketoimintaa tukevista neuvoista.

Palveluihimme kuuluu oikeuksien suojaaminen sekä oikeuksien kaupallistaminen kuin myös oikeuksien puolustaminen.

Toimistomme avustaa asiakkaitamme laaja-alaisesti niin patentti-, tavaramerkki-, malli- ja tekijänoikeudellisissa kysymyksissä.

INSOLVENSSIOIKEUS

Toimistomme on arvostettu insolvenssioikeuteen liittyvien asioiden hoitamisesta.

Toimistomme insolvenssioikeudellisiin palveluihimme kuuluvat konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyt, konkurssipesien hoito, takaisinsaantiasiat, konkurssihakemusten laatiminen, velkojien avustaminen konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyissä, saatavien perintä ja velkajärjestelyt.

Toimistomme lakimiehet toimivat pesänhoitajina konkurssimenettelyissä.

JULKISET HANKINNAT

Julkisyhteisöjen on hankinnoissaan noudatettava hankintalakia sekä EU:n hankintadirektiivejä. Julkisyhteisöjen on kohdeltava tarjoajia aina yhdenvertaisesti. Toimistollamme on pitkä ja laaja kokemus julkisista hankinnoista.

Toimistomme avustaa tarjouskilpailun hävinneitä tarjoajia markkinaoikeudessa sekä autamme tarvittaessa yrityksiä myös hankintaprosessin kaikissa eri vaiheissa.

VERO-OIKEUS

Toimistomme avustaa yritysasiakkaitamme laaja-alaisesti eri verotuksellisissa kysymyksissä.
Pyrimme aina tutustumaan asiakkaidemme liiketoimintaan syvällisesti, jotta voimme tarjota parasta mahdollista verotuksellista apua.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.