ASUNTOKAUPPARIITA

Asunnon ostaminen on usein yksi elämän tärkeimmistä päätöksistä ja suurimmista hankinnoista. Asuntokauppa ei välttämättä aina, kattavasta taustatyöstäkään huolimatta, suju ongelmitta. Asuntokauppariita saattaa puhjeta yllättävästi, jos asuntokauppojen jälkeen kiinteistöstä tai huoneistosta ilmenee joitakin ennalta-arvaamattomia ongelmia. Asuntokauppariidan saattaa aiheuttaa esimerkiksi rakennusteknisiin yksityiskohtiin tai muuten asunnon kuntoon liittyvät ongelmat, jotka voivat ilmetä muun muassa muuton jälkeisinä terveysongelmina.

Kun asuntokauppariita puhkeaa, on tärkeää pohtia uudelleen asunnon ostajan ja myyjän vastuuta asuntokaupan osalta. Joskus myös asuntokaupan purku voi tulla kysymykseen. Mahdolliset asuntokaupan virheet tai muut asuntokaupan riita-asiat voidaan kuitenkin useimmiten ratkaista, kunhan tilanteesta tehdään laaja-alainen selvitys, jonka jälkeen asuntokauppariidan purkua voidaan edistää neuvottelun ja sovittelun avulla. Me kannatamme sovittelua ja usein saamme riita-asioissa aikaan päämiehemme edut turvaavan sovinnollisen ratkaisun, jolloin vältytään kalliilta ja pitkältä oikeudenkäynniltä.

Joskus käy niin, että viimeiseksi mahdollisuudeksi jää asuntoriidan selvittäminen tuomioistuimen avulla. Tällöin sinua avustaa oikeudessa asuntokauppariitoihin perehtynyt asianajaja. Asianajotoimisto Thureson palvelee asiakkaitaan paikkakunnilla Turku, Kaarina, Paimio ja Tampere, sekä tarvittaessa ympäri Suomen. Ota yhteyttä, mikäli asuntokaupan osalta jokin on sinulle epäselvää.

Asuntokaupan virheet

Myös hyvältä vaikuttaneesta asunnosta voi paljastua asuntokauppojen jälkeen useitakin ikäviä virheitä. Asuntokaupan virheet voivat koskea esimerkiksi terveyteen kohdistuvia ongelmia (kuten home- ja kosteusvauriot), kuin myös laadullisia tai oikeudellisia virheitä.

Myyjän vastuu kiinteistökaupassa

Myyjällä on tietenkin aina velvollisuus kertoa tietämistään kiinteistön kuntoa koskevista olennaisista seikoista, kuten myymänsä omakotitalon kosteusvaurioista tai aikaisemmista vesivahingoista. Jos myyjä ei näin tee, myyjä vastaa virheestä.

Myyjän vastuu rakennusvirheestä

Joskus kiinteistön virhe johtuu hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta. 

Jos myyjä on rakentanut tai rakennuttanut myytävän kiinteistön, hän ei voi yleensä vedota piilevään virheeseen sillä perusteella, ettei tiennyt hyvän rakentamistavan tai rakentamismääräysten noudattamatta jättämisestä. Talon rakentajan tai rakennuttaneen myyjän on pääsääntöisesti tiedettävä mitä on myymässä.

Ostajan vastuut ja velvollisuudet

Ostajalla on selonottovelvollisuus seikoista, jotka normaalilla huolellisuudella toimivan ostajan olisi pitänyt havaita selonottovelvollisuutensa rajoissa ostettavasta omakotitalosta tai kiinteistöstä. Ostaja ei voi esimerkiksi vedota siihen, ettei huomannut ulkolaudoituksen olevan laho ja uusimisen tarpeessa. Ostajan selonottovelvollisuus ei yleensä voi olla myyjän tiedonantovelvollisuutta suurempaa.

Selonottovelvollisuus ei ulotu piilossa oleviin rakenteisiin eikä ostajalta voida esimerkiksi pelkkien kuntotarkastuksessa havaittujen kosteusepäilyjen vuoksi edellyttää rakenteiden pintaa syvempää tutkimista. Näissä tapauksissa kyseessä on piilevä virhe.

Piilevä virhe asuntokaupassa

Mikäli myyjä ei ole tiennyt myymänsä asunnon virheestä, kyseessä on piilevä, eli salainen, virhe. Kyseessä voi olla esimerkiksi rakenteissa oleva kosteusvaurio, homevaurio tai sisäilmaongelma. Kun virhe on salainen, ostajalla ei ole oikeutta saada korvausta virheen johdosta aiheutuvista vahingoistaan, kuten sijaisasumisen kuluista vahingon korjaamisen ajalta. Jos virhe katsotaan olennaiseksi, on ostajalla oikeus hinnanalennukseen tai kaupan purkuun salaisen virheen johdosta.

Myyjä vastaa kiinteistökaupassa virheestä myös silloin kun kiinteistön virhe on piilevä eli salainen. Kiinteistössä on salainen virhe silloin, kun kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta sekä muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Asunto- ja kiinteistökauppaa koskevat epäselvyydet voivat olla joskus mutkikkaita. Asianajajamme auttavat sinua laaja-alaisesti ja monipuolisesti kaikissa asuntokaupan virheitä ja asuntokauppariitaa koskevissa toimeksiannoissa olitpa sitten asunnon tai kiinteistön myyjä tai ostaja. Pitkän kokemuksen omaavat lakimiehemme palvelevat sinua Turun seudulla ja Tampereella sekä tarvittaessa ympäri Suomen, olipa kyseessä uuden asunnon, käytetyn asunnon tai muun kiinteistön kauppa.

Ota rohkeasti yhteyttä kaikissa asuntokauppariitoihin liittyvissä kysymyksissä

Asianajotoimisto Thuresonin asiantuntevat asianajajat auttavat sinua, jos olet asuntokaupassa myyjäosapuolena. Tarvitsetpa lisätietoja myyjän vastuusta asunto- tai kiinteistökaupassa, myyjän vastuusta rakennusvirheestä tai myyjän vastuusta asuntokaupassa kosteusvaurion ollessa kyseessä, käänny toimistomme kokeneiden lakimiesten puoleen. Selvitämme puolestasi, mihin olet asunnon myyjänä oikeutettu ja velvoitettu. Riitatilanteissa edistämme asian sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa sinua oikeudenkäynneissä.

Lakimiehemme auttavat sinua myös, kun olet asunnon ostaja. Yleisimmin apuamme tarvitaan kun kyseessä on asuntokaupan purku tai piilevä virhe asuntokaupassa. Selvitämme puolestasi, mihin olet asuntoa ostaessa oikeutettu ja velvoitettu. Samalla huolehdimme myös siitä, että kaupanteko sujuu asianmukaisesti.

Me Turun Asianajotoimistolla palvelemme sinua kaikissa kiinteistökauppaan liittyvissä kysymyksissä. Laadimme esimerkiksi puolestasi pätevän kiinteistön kauppakirjan ja varmistamme, että kaupanteko sujuu kaikin puolin ongelmitta kummankin osapuolen kannalta.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.