RIKOSOIKEUS

Rikosoikeus vaatii aina ammattitaitoisen asianajajan apua. Rikosoikeus käsittää laajan kirjon eri rikosnimikkeitä ja toimistollamme on erityistä asiantuntemusta rikosasioiden hoitamisesta. Eri rikosasioilla on omat erityispiirteensä ja osaava rikosasianajaja osaa ottaa nämä rikoskohtaiset erityispiirteet huomioon.

Asianajotoimisto Thuresonin asianajajat voivat avustaa niin rikoksesta epäiltyä esitutkinnassa, kuin myös syytettyä sekä rikoksen uhria oikeudenkäynneissä. Rikosasianajaja voi hoitaa myös vangitsemisoikeudenkäyntejä. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa sekä Tampereella, mutta hoidamme rikosasioita tarvittaessa koko Suomessa.

Puolustusasianajaja

Puolustusasianajaja on velvoitettu noudattamaan hyvää asianajajatapaa ja hänen ensisijaisena tehtävänään on ajaa päämiehensä etua. Rikoksesta epäillyllä on oikeus huolehtia itse puolustuksestaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Toisin sanoen hänellä on aina mahdollisuus hankkia oikeudellista apua asiansa käsittelyyn. Asianajajan puoleen kääntyminen rikosoikeudenkäynnissä auttaa turvaamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset, jolloin rikosasian molemmilla osapuolilla on samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa asian käsittelyn etenemiseen oikeudenkäynnissä. Rikosoikeudenkäynnissä puolustusasianajajan tehtävänä on muun muassa kuulustella todistajia sekä arvioida näyttöön sekä tuomion oikeellisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Rikosasianajaja

Rikosasianajajan toimenkuvaan kuuluu asianomistajan tai rikoksesta epäillyn avustaminen poliisin suorittamassa esitutkinnassa. Tehtävät esitutkinnassa käsittävät mm. tutkintapyynnön ja/tai rikosilmoituksen laatimisen, poliisikuulustelussa avustamisen ja esitutkinnan loppulausunnon laatimisen. Rikosasianajaja avustaa myös oikeudenkäynnissä toimittamalla asianomistajan korvausvaatimukset ja ajamalla asiaa oikeusistunnossa. Rikosasianajajan tehtäviin kuuluu myös vastaajan, eli rikoksesta epäillyn, avustaminen oikeudenkäynnissä.

Suosittelemme, että käännyt rikosasianajajan puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja tehdyillä selvityksillä on erittäin suuri merkitys myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Lausumien muuttaminen jälkikäteen ei useinkaan ole uskottavaa, vaikka lausuma olisi vahingossa kirjattu esitutkintaviranomaisen toimesta virheellisesti. Asianajaja varmistaa epäillyn kannalta asianmukaisen ja puolueettoman esitutkinnan. Myös asianomistajan on perusteltua käyttää avustajaa jo esitutkinnassa.

Sekä epäillyllä että asianomistajalla on mahdollista saada maksuton oikeudenkäynti, mikäli oikeusavun edellytykset täyttyvät. Oikeusavun edellytykset tarkastamme aina alkuneuvottelun yhteydessä. Asianomistajalla on mahdollista saada korvausta tuomion perusteella myös valtiokonttorilta (mm. henkilö- ja esinevahingosta), jos tuomittu ei pysty korvauksia maksamaan.

Rikospäivystys auttaa

Rikoksen uhriksi joutuneen on tärkeää tehdä nopeasti rikosilmoitus poliisille tai kääntyä toimistomme puoleen tutkintapyynnön laatimiseksi. Mikäli rikoksesta on aiheutunut vammoja, olisi rikoksen uhrin suositeltavaa käydä mahdollisimman nopeasti lääkärissä vammojen todentamiseksi ja lääkärintodistuksen hankkimiseksi. Näin aiheutuneet vammat on helpompi myöhemmin todentaa ja todistaa rikosoikeudenkäynnissä.

Asianajotoimisto Thuresonin rikospäivystys palvelee sinua kellon ympäri. Ota meihin pikaisesti yhteyttä, jos olet joutunut rikoksen uhriksi tai saanut syytteen rikoksesta. Rikosasianajaja neuvoo, puolustaa ja tukee sinua koko oikeusprosessin ajan. Kaikilla rikosasianajajillamme on pitkä ja kattava kokemus, joka tarjoaa erityistä asiantuntemusta rikosasioiden hoitamiseen sekä oikeudenkäynneissä avustamiseen.

Rikospäivystys ja rikosasianajajamme:

  • neuvoo esim. epäillyn oikeuksista esitutkinnassa ja syytetyn asianmukaisen puolustuksen rakentamisessa
  • laatii uhrin puolesta vahingonkorvausvaatimuskirjelmät
  • avustaa uhria koko rikosprosessin ajan
  • esittää uhrin puolesta kaikki tarpeelliset ja mahdolliset vaatimukset
  • tutustuu epäillyn puolesta esitutkintapöytäkirjaan
  • laatii vastauksen syyttäjän haasteeseen
  • toimii syytetyn avustajana oikeudenkäynnissä

Asianajotoimisto Thuresonin rikospäivystys ja rikosasianajajat avustavat rikoksen uhreja saamaan korvauksia kärsimistään vammoista ja vahingoista. Rikoksesta epäillyn ja syytetyn ei tarvitse esimerkiksi myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen, vaan toimistomme asiantuntevat asianajajat ottavat rikosasiasi hoitaakseen.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi – 
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.