AvioeHTO

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus, joka määrittelee omaisuuden jaon mahdollisen avioeron tai kuoleman tapauksen sattuessa. Avioehto laaditaan useimmiten ennen rekisteröityyn parisuhteeseen tai avioliittoon astumista, mutta se on mahdollista solmia myös niiden aikanaSalon, Paimion ja Turun seudulla sinua avustaa kaikissa avioehtoihin ja muuhun perheoikeuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä asianajotoimisto Thuresonin kokeneet asianajajat. Lisäksi voit tutustua aiheeseen jo etukäteen tällä sivulla.


Avioehdon määrite

Avioehto on sopimus, joka solmitaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien puolisoiden välille. Yleisimmin se solmitaan jo ennen avioliittoon tai rekisteröityyn parisuhteeseen astumista. Sopimus poistaa kokonaan tai osittain puolisoilta avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avioehdon solmimiseen voi olla useita syitä, mutta pääasiassa sen avulla pyritään estämään erinäiset epäselvyydet ja riidat mahdollisen omaisuuden jaon yhteydessä. 

Sopimuksen tulee olla voimassa ennen eroa 

Avioliittolain mukaan osituksessa omaisuus jaetaan aina pääsäännön mukaan tasan molempien osapuolten kesken. Näin ollen avioehtosopimukseen kirjataan tarkkaan, miten tästä pääsäännöstä poiketen puolisot haluavat omaisuutensa jaettavan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä. Sopimus tulee olla voimassa hyvissä ajoin ennen eroa epäselvyyksien välttämiseksi. Näin ollen avioehdon laatiminen ei onnistu enää esimerkiksi avioliiton purkamisen tai avioeron vireille saattamisen jälkeen.

Kysyä neuvoa asianajajalta

Yksityiskohtaisista sopimusteknisistä syistä johtuen avioehto on kuitenkin hyvin monimutkainen ja liian vaikea toteuttaa itse lain edellyttämällä tasolla. Näin ollen sen laatimisessa kannattaa aina kääntyä osaavan ja kokeneen asianajajan puoleen. Turun seudulla, Salossa ja Paimiossa sinua avustaa avioehdon laatimisessa asianajotoimisto Thureson. Ota yhteyttä!

Mitä kaikkea avioehto voi sisältää?

Avioehto laaditaan aina puolisoiden omien toiveiden pohjalta, juuri heidän tarpeidensa mukaisessa laajuudessa. Näin ollen sopimuksessa voidaan sopia niin osittaisesta omaisuuden jakamisesta, kuin myös avio-oikeuden kieltämisestä kokonaisuudessaan. Esimerkiksi toisen osapuolen yritys, kiinteistö tai muu ennen avioliittoa hankittu omaisuus voidaan kirjata avioehtoon. Tällöin kaikki muu avioliiton aikana hankittu omaisuus taas pysyy yhä avio-oikeuden alaisena, yhteisenä omaisuutena.

Avio-oikeuden kokonaan pois sulkeva avioehto tulee luonnollisesti vaikuttamaan suuresti myös omaisuuden verotukseen. Varainsiirtovero voikin koitua yllätykseksi, jos toisen puolison verotukseen kirjataan yhtäkkiä koko yhteinen omaisuus, joihin lukeutuu esimerkiksi niin asuntolainat, kuin myös parin yhteinen asunto. Tälläisen yhdessä hankitun omaisuuden osalta avio-oikeus onkin usein hyvä pitää voimassa.

Avioehtosopimus vaatii todistajia

Avioehto solmitaan puolisoiden kesken aina kirjallisesti ja se astuu voimaan vasta maistraatissa suoritettavan rekisteröinnin jälkeen. Lisäksi kahden esteettömän todistajan tulee todeta avioehtosopimus oikeaksi. 
 
Lue lisätietoa aiheeseen liittyen
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.
    Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota


    Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunkaanlaisena ohjeena. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Asianajotoimisto Thureson Oy takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen. Asianajotoimisto Thureson Oy ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä.
    phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram