Ositus avioerossa

Avioeron tapahtuessa mielen päällä on monta asiaa, ja yksi niistä on usein omaisuuden ositus eli aviopuolisoiden omaisuuden jakaminen.

Kuitenkin siihen, miten avioerotilanteessa ositus hoidetaan, voi vaikuttaa monikin eri asianhaara. Omaisuuden jakoperusteita kun voi muuttaa esimerkiksi lainvoimainen avioehto tai mahdolliset kohtuusnäkökohdat.

Kaarinan, Paimion, Turun ja Tampereen seudulla sinua avustaa kaikissa avioeroon ja ositukseen liittyvissä kysymyksissä asianajotoimisto Thuresonin ammattitaitoiset asianajajat.

Miten omaisuuden ositus avioerossa etenee?

Kun avioero on tullut vireille käräjäoikeudessa, voi kumpikin puolisoista vaatia toimitettavaksi omaisuuden jakoa eli ositusta, joka kulkee myös nimellä aviovarallisuussuhteen purkaminen. Puolisoiden ei siis tarvitse jäädä odottamaan kuuden kuukauden harkinta-ajan umpeutumista tai lopullista avioerotuomiota, vaan ositus voidaan toimittaa heti eron tullessa vireille.

Avioeron perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden kaikki omaisuus tasan molempien kesken. Tästä huolimatta on kuitenkin muistettava, että omaisuuden jakaminen tasan on ainoastaan pääsääntö, josta voidaan myös poiketa. Tähän kuitenkin tarvitaan erityisiä perusteita, kuten puolisoiden solmima avioehtosopimus tai kohtuusnäkökohtiin vetoaminen. Näin ollen esimerkiksi lainvoimainen avioehto, voi pois sulkea jopa kokonaan avio-oikeuden toisen puolison omaisuuteen.

Yhteisen asunnon ositus

Kun puolisot omistavat yhteisen kodin tai muun kiinteistön, avioero-ositus aloitetaan päättämällä kumpi entisistä aviopuolisoista jää yhteiseen asuntoon asumaan. Asumistilanteen ratkaisu tehdään heti avioeron vireille saattamisen jälkeen. Toinen mahdollisuus on laittaa yhteinen asunto suoraan myyntiin. Lisäksi toinen puolisoista voi myös lunastaa asunnon kokonaan itselleen.

Jos molempia osapuolia miellyttävää päätöstä ei kuitenkaan saada sovinnollisesti aikaan, voi myös käräjäoikeudelta hakea päätöstä omaisuuden ositusta koskevaan riita-asiaan. Mikäli siis avioeron osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen asunnon myynnistä tai siitä, kumpi jää osituksen ajaksi yhteiseen asuntoon asumaan, voi paikallinen käräjäoikeus päättää asian. Käräjäoikeuden päätöstä voi hakea joko toinen osapuoli tai molempien puolisot yhdessä.

Kun päätös asiaan saadaan ja toinen asunnon kokonaan tai osittain omistavista puolisoista joutuu muuttamaan pois, on hän kuitenkin oikeutettu osituksen ajan kohtuulliseen korvaukseen asunnon käytöstä. Asumiskorvauksen maksaa asuntoon jäävä puoliso. Oikeus korvaukseen on voimassa aina avioeron lainvoimaiseksi tulosta osituksen päätökseen saattamiseen saakka.

Omaisuuden ositus puolison menehtyessä

Myös puolison kuolema johtaa avioliiton purkamiseen, jonka vuoksi leski tai muut perilliset voivat vaatia kuolleen puolison omaisuuden ositusta. Tällöin omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan puoliksi lesken ja perillisten kesken. Omaisuus jaetaan kuitenkin tasan vain silloin, kun eloonjääneelle puolisolle kuuluu vähemmän omaisuutta, kuin menehtyneelle. Enemmän omaisuutta omaavalla leskellä kun on tällöin oikeus pitää oma omaisuuteensa kokonaan itsellään. Aiheeseen voit tutustua tarkemmin Perinnönjako-sivulla.

Asianajajamme auttavat sinua avioero-osituksessa Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella

Kun avioero on astumassa vireille tai haluat vain kysyä neuvoa mahdollisesta omaisuuden osituksesta avioerossa, ota meihin yhteyttä ja anna pitkän kokemuksen omaavien asianajajiemme auttaa sinua kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme asiakkaita Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.