RIIDANRATKAISU

Riita-asiat koskevat yksityisten ihmisten tai yritysten välisiä erimielisyyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi asuntokauppaan, sopimuksen tulkintaan, kaupan purkuun ja vahingonkorvausten maksamiseen liittyvät riidat. Molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu ei valitettavasti aina synny osapuolten keskinäisen keskustelun pohjalta, jolloin riidanratkaisu saattaa vaatia ammattitaitoisen asianajajan neuvoja ja tukea. 

Asianajotoimisto Thureson palvelee kaikissa riita-asioihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme asiakkaan puolesta kaikki tarpeelliset asiakirjat sekä avustamme riita-asian ratkaisussa alusta loppuun saakka. Palvelemme asiakkaitamme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella – sekä myös muualla Suomessa.

Riita-asian sovittelu

Ensisijaisesti pyrimme ratkaisemaan riita-asiat aina sovinnollisesti. Mikäli riidan osapuolet eivät pääse sovintoon, voidaan asia saattaa tuomioistuimen tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Myös vapaaehtoinen sovintomenettely on mahdollinen. Pyrimme löytämään asiakkaan edun ja tarpeiden kannalta aina parhaat mahdolliset keinot riita-asian ratkaisemiseksi.

Sovintomenettely eli tuomioistuinsovittelu

Tuomioistuinsovittelu toteutetaan yleisissä tuomioistuimissa eli useimmiten käräjäoikeudessa, mutta myös hovioikeuteen valitetussa asiassa on mahdollista aloittaa sovittelu. Sovittelu on vaihtoehto oikeudenkäynnille ja siinä voidaan sovitella riita- ja hakemusasioita. Osapuolten erimielisyys voi koskea esimerkiksi sopimusta, perintöasiaa, vahingonkorvausta, kiinteistöriitaa, työsuhderiitaa, naapuririitaa tai huoneenvuokrariitaa. Myös lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita voidaan sovitella.

Sovintomenettelyllä on monia etuja verrattuna oikeudenkäyntiin. Sovitteluistuntoon pääsee yleensä selvästi nopeammin kuin oikeudenkäynnin pääkäsittelyyn. Sovittelu on osapuolille edullisempi ja joustavampi menettely kuin täysimittainen oikeudenkäynti. Jos sovittelussa päästään sovintoon, muutoksenhakuvaihe jää pois. Sovittelu on aina vapaaehtoista, minkä vuoksi sovittelun aloittamiseen tarvitaan kaikkien riidan osapuolten suostumus. 

Tärkeintä sovintomenettelyssä on se, että se perustuu osapuolten itsemääräämisoikeuteen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että osapuolet saavat itse vaikuttaa sovittelun kulkuun ja että osapuolet itse päättävät mahdollisen sovinnon ehdot. Olennainen merkitys on myös sillä, että osapuolet tulevat sovittelussa kuulluksi ja ymmärretyksi ja että osapuolet ymmärtävät hieman paremmin toistensa näkökulmia.

Sovittelijana toimii tuomioistuimen tuomari ja hänen tehtävänään on auttaa osapuolia löytämään riitaan ratkaisu, jonka kumpikin voi hyväksyä. Sovittelu on lähtökohtaisesti julkista, mutta sovitteluissa on harvoin paikalla ulkopuolisia. Osapuolet voivat kuitenkin pyytää sovittelun toimittamista yleisön läsnä olematta. Sovittelijan ja osapuolen välillä käytävät erilliskeskustelut ovat aina luottamuksellisia ja yleisöltä suljettuja. Sovittelusta ei laadita pöytäkirjaa eikä käytyjä keskusteluja muutoinkaan tallenneta. Sovintomenettely sopii nopeutensa ja kulutehokkuutensa takia hyvin myös yritysten välisiin riitoihin.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle. Sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Menettelyn etuja ovat nopeus, luottamuksellisuus ja tuomion täytäntöönpanokelpoisuus. Useimmiten välimiesmenettelyn tuomarina toimii riidan kohteena olevaan aiheeseen perehtynyt, osapuolista riippumaton, asianajaja.

Välimiesmenettelystä voidaan sopia vasta riidan synnyttyäkin, mutta asiaan on parasta varautua jo aiemmin sopimukseen tai sopimusehtoihin lisätyillä välityslauseke-ehdoilla, joiden keskeisimmät kohdat yrityksen kannalta ovat paikka, kieli ja sovellettava laki.

Välimiesmenettely poikkeaa monelta osin tuomioistuinmenettelystä. Avustajaksi kannattaa tästä syystä valita välimiesmenettelyt tunteva asianajaja.

Pyydä asianajaja mukaan riidanratkaisuun

Kun kohtaat ongelmatilanteita, jotka ovat johtaneet riita-asiaan, Asianajotoimisto Thuresonin asiantuntevat lakimiehet ovat valmiina avustamaan sinua asioiden selvittämisessä. Edistämme sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäynneissä. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, mutta palvelemme asiakkaita myös ympäri Suomen.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.