Autokaupan purku

Ostitko auton, jossa kaupanteon jälkeen havaitsit vian tai muun virheen, josta et ollut tietoinen? Tapauskohtaisesti voit mahdollisesti vaatia autokaupan purkua.

Autokaupan purku on usein monimutkainen ja monitulkintainen asia. Autokaupan purku onkin yleensä viimeinen keino, mikäli autokaupassa tapahtunutta virhettä ei saada muulla tavoin oikaistua. Autokaupan purku voi tulla kyseeseen, jos autossa ilmenneitä yllättäviä vikoja ei pystytä korjaamaan, niiden korjaaminen käy kohtuuttoman kalliiksi tai korjaus kestää kohtuuttoman kauan.

Asianajotoimisto Thureson avustaa autokauppariidoissa ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella Turussa, Kaarinassa, Paimiossa sekä Tampereella – ja koko Suomessa. Älä epäröi ottaa yhteyttä, mikäli jokin asia autokaupan purkuun liittyen painaa mieltäsi.

Milloin minulla on oikeus autokaupan purkuun?

Ajoneuvojen ostajalla on oikeus autokaupan purkuun, mikäli ajoneuvossa havaitaan kaupanteon jälkeen virhe. Myyjällä on oikeus ensin yrittää korjata ilmennyt virhe kohtuullisessa ajassa ja siten, että siitä ei aiheudu ostajalle merkittävää haittaa. Mikäli myyjä ei onnistu virheen korjaamisessa, ostaja on oikeutettu vaatimaan autokaupan purkua.

Autossa on lähtökohtaisesti virhe, mikäli:

  • auto ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja
  • myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista
  • auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on auton ominaisuudet (kuten vuosimalli, kilometrimäärä ja hinta) huomioon ottaen yleensä samanlaisten autojen osalta aihetta olettaa

Autossa on tämänkaltaisissa tilanteissa virhe, vaikka se olisi myyty ”sellaisena kuin se on”. Myyjän vastuulla autokaupassa on antaa ostajalle todenmukainen tieto ajoneuvon kunnosta, ominaisuuksista tai mahdollista vioista.

Auton virheenä ostaja ei voi vedota seikkaan, josta myyjä on kertonut ennen kauppojen tekemistä, tai seikkaan, joka johtuu esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, auton vääränlaisesta käsittelystä, huollon laiminlyönnistä tai auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Virheet katsotaan tavanomaisesta kulumisesta johtuviksi vioiksi sitä helpommin, mitä vanhempi auto on ja mitä kauemman aikaa auton ostamisesta on kulunut.

Kuluttajansuoja autokaupassa

Kuluttajansuoja autokaupassa tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että ostajalla on virheen ilmetessä oikeus vaatia auton korjausta. Myyjällä on oikeus yrittää ensin korjata autossa ilmennyt vika ja tähän on Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakiintuneen linjauksen mukaan annettava ainakin muutama yritys.

Auton korjaus tulee kaikissa tapauksissa tapahtua kohtuullisessa ajassa ja niin, ettei ostajalle saa aiheutua oikaisusta kustannuksia eikä olennaista haittaa. Mikäli yksikin näistä edellytyksistä ei täyty, voi ostaja vaatia hinnanalennusta tai autokaupan purkua, jos virhe on olennainen. Kannattaa huomioida, että laki asettaa autokaupan purkamisen edelle vaihtoehdoksi myös virheettömän tavaran toimittamisen. Lisäksi ostaja voi vaatia korvausta vahingoista, jos sellaisia on syntynyt.

Autossa saattaa olla autokaupan purkamiseen oikeuttava virhe sillä perusteella, että auto on ollut olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut aihetta edellyttää. Tähän liittyy olennaisesti auton hinta: mitä kalliimpi auto on kyseessä, sen enemmän ostaja voi olettaa saavansa. Hyvin edullisen auton rikkoutumisen todennäköisyys on varsin suuri, kun taas kalliin auton tulisi kestää varsin kauan.

Ostajan velvollisuudet autokaupassa

Ostajan on kuluttajansuojalain mukaan aina ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen huomaamisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt huomata. Kuluttajan on pystyttävä osoittamaan myyjän vastuulla olevan virheen olemassaolo, eli se, että virhe on ollut autossa jo luovutushetkellä, mikäli autolla ei ole takuuta. Jos virhe ilmenee vuoden sisällä kaupanteosta, oletetaan virheen olleen autossa kaupanteon hetkellä, jolloin myyjän on kumottava tämä olettamus.

Autokaupan purku autoliikkeen kanssa

Autokauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia, kun kyse on kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä kaupasta. Kun auton myyjä on autoliike, tai mikä tahansa muu elinkeinonharjoittaja, kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan. Autoliike on vastuussa autossa luovutushetkellä olevasta virheestä riippumatta siitä, milloin virhe ilmenee, ja siitä, oliko myyjä tietoinen virheestä.

Kuluttajansuojalain 5 luvussa purkukynnys on asetettu matalammalle kuin esimerkiksi kauppalaissa. Autokauppa voidaan usein purkaa, jos korjaus ei ole onnistunut tai esimerkiksi autoliike vaatii korjauksesta korvausta. Kuluttajansuojalaki lähtee siitä ajatuksesta, että purkaminen on mahdollista, jos virhe on vähäistä suurempi. Autokaupan osalta voidaan lähteä siitä ajatuksesta, että vähänkin suuremman auton osan rikkoutuminen ylittää vähäisyyden vaatimuksen. Näin ollen ilman korjausta jäänyt virhe johtaa usein autokaupan purkuun.

Autamme sinua autokaupan purkamisessa

Autokaupan purku saattaa olla monimutkainen asia, joka harvemmin onnistuu ilman ammattilaisen apua. Mikäli autokaupan purku mietityttää, ota yhteyttä. Asianajajamme auttavat sinua paikkakunnilla Turku, Kaarina, Paimio ja Tampere – sekä tarvittaessa ympäri Suomen.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.