Lapsen tapaamisoikeudet

Lapsen tapaamisoikeudet voivat aiheuttaa kiistaa, johon tarvitaan myös perheoikeuden asiantuntevaa asianajajaa. meiltä saatte luottamuksellista ja asiantuntevaa juridista palvelua kaikkiin tarpeisiisi. Turun, Paimion ja Kaarinan alueilla toimivalla asianajotoimistollamme on pitkä kokemus perheoikeuteen sekä lapsiin liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta, jonka vuoksi pystymme auttamaan sinua kaikissa huostaanottoja, elatusta tai lapsen oikeuksia koskevissa juridisissa kysymyksissä. 


Lapsen tapaamista koskevat kiistat

Lapsen tapaamisoikeudet nousevat useimmissa erotilanteissa erittäin ajankohtaiseksi aiheeksi. Lapsella kun on aina oikeus pitää yhteyttä ja tavata molempia vanhempiaan säännöllisesti. Tämä oikeus koskee myös etävanhempaa ja on aina voimassa, olipa vanhempien keskinäiset välit miten riitaisat eron jälkeen tahansa. Jos lapsen tapaamisoikeus ei toteudu sovitusti, voidaan mahdollista täytäntöönpanoa hakea käräjäoikeudelta. 

Eron jälkeen vanhempien on yhdessä päätettävä, kumman luokse lapsi muuttaa. Samalla päätetään myös se, vastaavatko molemmat vanhemmat lapsen huollosta tasapuolisesti vai jääkö päävastuu lapsesta lähivanhemmalle. Kaikki lapsen huoltajuutta, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat päätökset on tehtävä aina niin, että lapsen etu ja oma näkökulma huomioidaan mahdollisimman pitkälti. 

Lapsen tapaamisoikeudet voidaan sopia esimerkiksi niin, että lapsi tapaa etävanhempaansa joka toinen viikonloppu sekä loma-aikoina. Juhlapyhät taas voidaan jakaa niin, että lapsi viettää ne vuorovuosina aina jomman kumman vanhemman luona. Jos taas lapsen ja toisen vanhemman fyysinen etäisyys on suuri, voidaan tapaamiset keskittää lähinnä loma-aikoihin.

Kun lapsen tapaamisoikeudet askarruttavat, Asianajotoimisto Thuresonin perheoikeudesta pitkän kokemuksen omaavat lakimiehemme auttavat sinua kaikissa lapsen tapaamisoikeuksiin, elatukseen ja huostaanottoihin liittyvissä kysymyksissä!

Tapaamisoikeuksien täytäntöönpano

Tapaamisoikeudesta pystytään solmimaan yhteinen sopimus tai viime kädessä antamaan tuomioistuimen määräys. Asia voidaan ratkaista myös tuomioistuinsovittelussa.

Lapsen tapaamisoikeudesta voidaan siis solmia vanhempien välille yhteinen ja kirjallinen sopimus, joka esitetään vahvistettavaksi lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle sosiaalihuollon toimielimelle. Vahvistamisen jälkeen sopimus muuttuu täytäntöönpanokelpoiseksi.

Tämän jälkeen tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa haetaan kirjallisesti tuomioistuimelta, edellyttäen molempien vanhempien suostumusta. Hakemukseen liitetään myös sosiaalilautakunnan vahvistama päätös, tuomioistuimen määräys tai tuomioistuinsovittelussa vahvistettu tapaamisoikeussopimus. 

Jos taas aiemmin sovittu tapaamisoikeus ei toteudu sovitusti, voi etävanhempi myös tällöin hakea tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta. Asiaa selvittää sovittelija, joka kuulee asiassa molempia vanhempia sekä lasta.

Lapsen tapaamisoikeudet eivät ole aina helposti ratkottavissa, ainakaan ilman perheoikeuden tuntevaa lapsi asiantuntijaa. Jos sinä tarvitset ammattitaitoisen lakimiehen apua lapsen tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen laatimisessa tai oikeudenkäynnin avustamisessa, muistathan ottaa meihin yhteyttä. 
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.
    Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota


    Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunkaanlaisena ohjeena. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Asianajotoimisto Thureson Oy takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen. Asianajotoimisto Thureson Oy ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä.
    phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram