VENEKAUPPARIITA

Veneiden myyntiin ja ostoon voi liittyä ongelmakohtia, jolloin kääntyminen asianajajan puoleen saattaa tulla ajankohtaiseksi. Lähtökohtaisesti veneiden myyntiä ja ostamista koskevat samat säännökset kuin autokauppaa. Mikäli ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja, soveltuvat asiaan kuluttajansuojalain säädökset. Vastaavasti taas, jos kyse on yksityishenkilöiden välisestä kaupasta, soveltuu asiaan kauppalain säädökset.

Nämä ovat sisällöllisesti pitkälti toisiaan vastaavia. Tärkeintä venekaupassa on se, että myytävän veneen on vastattava sovittua. Mikäli veneessä ilmenee kaupanteon jälkeen jonkinlainen virhe, jonka perusteella se ei vastaa sovittua, tulee ostajan reklamoida myyjää tästä virheestä. Mikäli myyjä ei vastuullaan suostu oikaisemaan virhettä, taikka jos virhe on luonteeltaan niin vakava, ettei sitä voida oikaista, voi ostaja vaatia kaupan purkamista.

Myyjälle voi syntyä venekaupassa virhevastuu, mikäli virhe on ollut veneessä jo kaupanteon hetkellä, mutta sitä ei ole jostakin syystä tällöin vielä havaittu. Kuluttajansuojalain osalta virhevastuu on kauppalain vastaavaa vielä korostetumpi, sillä kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen tavarassa sen luovutushetkellä, jos se ilmenee vuoden kuluessa tästä.

Jotta ostaja ei menetä oikeuttaan vaatia korvauksia veneen virheistä, tulee hänen reklamoida näistä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Olit sitten myyjänä taikka ostajana venekaupassa, olisi erimielisyydet hyvä pyrkiä lähtökohtaisesti sopimaan osapuolten kesken. Tässä on hyvä käyttää apunaan asiantuntevaa asianajajaa, jotta voidaan varmistua siitä, että osapuolen oikeudet tulevat turvatuksi. Etenkin, mikäli erimielisyydet pahenevat ja asiassa ei päästä osapuolten kesken sovinnolliseen ratkaisuun, olisi syytä kääntyä asianajan puoleen.

Asianajotoimisto Thureson palvelee kaikissa venekauppoihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme asiakkaan puolesta kaikki tarpeelliset asiakirjat sekä avustamme riitautuneen kaupan ratkaisussa alusta loppuun saakka. Palvelemme asiakkaitamme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, sekä tarpeen mukaan myös muualla Suomessa.

Venekaupoilla tulee olla tarkkana

Venettä ostaessa taikka sitä myytäessä, on hyvä olla erityisen tarkka siitä, että veneen ominaisuudet tulevat riittävän selkeästi ilmi ennen kaupantekoa. Oman erityispiirteensä venekauppoihin tuo se, että myynnissä olevaa venettä ei ole aina mahdollista koeajaa ennen kaupantekoa ja näin varmistua sen ominaisuuksista.

Mikäli veneessä ilmenee sen käyttöönoton jälkeen vikoja, joiden voidaan katsoa olleen veneessä jo sen luovutushetkellä, on myyjä lähtökohtaisesti näistä vioista vastuussa. Kuitenkin, mikäli jo myyntitilanteessa on myyjän toimesta selvitetty veneen ominaisuudet kattavasti ostajalle, ja nyt kyseessä olevassa viassa on kyse viasta, josta myyjä on kertonut ennen kaupantekoa, ei tältä osin ole kyse lakien tarkoittamasta veneen virheestä.

Myyjälle onkin erityisen tärkeää pyrkiä kertomaan kaikki tiedossaan olevat seikat myytävästä veneestä, kun taas on myös ostajan intresseissä saada mahdollisimman hyvä kuva ostettavasta veneestä. Mikäli veneessä kuitenkin ilmenee vikaa, jonka johdosta se ei enää vastaa sovittua, kannattaa ostajan reklamoida viasta mahdollisimman pian myyjälle.

Asianajotoimisto Thureson Oy:n osaavat lakimiehet ovat valmiina auttamaan, mikäli tarvetta oikeudelliselle asiantuntemukselle ilmenee venekauppoihin liittyen.

Veneen omistajan vaihto

Viralliseen kulkuneuvorekisteriin merkitään ainoastaan purje- ja moottoriveneet.

Kun vene on myyty, tulee veneen omistaja vaihtaa Trafin rekisteriin. Riitautuneessa venekaupassa voi tulla tilanne, ettei omistajan vaihtoa pystytä tekemään loppuun, jos myyjä ei anna luovutustodistusta. Rekisteröimättömällä veneellä vesillä liikkuminen on rangaistava teko, joten riita-asiat tulee selvittää loppuun ennen veneen käyttöönottoa.

Pyydä asianajaja mukaan kauppariidan ratkaisuun

Kun kohtaat ongelmatilanteita liittyen venekauppaan, Asianajotoimisto Thuresonin asiantuntevat lakimiehet ovat valmiina avustamaan sinua tilanteen selvittämisessä. Edistämme sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäynneissä, mikäli riitaa ei saada ratkaistua osapuolten kesken neuvottelemalla. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, mutta palvelemme asiakkaita ympäri Suomen.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.