Skiljedomstol

Skiljedomstolen hjälper enskilda personer i tvistlösning utan offentlig domstol. Skiljeförfarande som då används är ett tvistlösningsförfarande där parter i en civiltvist lämnar ärendet till utomstående skiljemän för avgörande. När du har juridiska frågor om vad som helts gällande tvistlösning, skiljedomstol eller skiljeförfarande, ta kontakt med oss och låt vara advokater hjälpa dig! Advokatbyrå Thureson har en lång erfarenhet om behandling av skiljedomstolen samt andra uppdrag gällande skiljeförfarande.

Med hjälp av skiljedomstolen får tvisten ett slutligt avgörande

Skiljeförfarandelag fastställer att alla skiljedomsavgöranden är slutgiltiga. Endast skiljemännens arvoden kan således överklagas. Genom skiljeförfaranden kan tvistlösningen alltså lyckas mycket snabbare än genom tingsrätten, där rättsprocessen tar oftast minst ett år. Ytterligare kan man också anföra besvär av domstolens beslut till hovrätten därefter förlängs processen ofta med minst ett år. Man kan även i vissa fall söka besvärstillstånd hos högsta domstolen men det är redan mycket svårare att få.

Skiljedomsförfarandet ska endast omfatta parterna i tvisten. De lösningar som man har kommit fram till i förfarandet är sekretessbelagda, så till exempel innehåller av avtal kommer inte fram.

Kostnader för skiljeförfarande

I tingsrätten beaktas man som rättegångskostnader både parters advokaternas arvoden och kostnader. Skiljedomstolens ledamöter däremot tar ut arvode för sitt arbete vars antal bestäms beroende på målets svårighetsgrad, den tid som ska användas samt på intressets storlek. Det finns alltså ingen särskild tabell för bidragen utan det är skiljedomstolens ledamöter själva som bestämmer arvodet.

I tingsrätten den förlorande parten i allmänhet betalar båda parters rättegångskostnader. Skiljedomstolen däremot kan vid behov dela kostnader mellan parterna och den förlorande parten behöver inter nödvändigtvis betala alla kostnader. Således kan det vara svårt att förutsäga vilken av förfarandena blir dyrare och vilken förmånligare.

Tingsrätten v. skiljedomstolen

Det är alltså inte enkelt att säga vilken av förfarandena är ett bättre alternativ – tingsrätten eller skiljedomstolen. Skiljedomstolen blir oftast bedömt som dyr men när man tar i beaktande att tvisten kan ta upp till många år i tingsrätten och möjligen även till hovrätten, är skiljeförfarandet oftast mycket kortare i längden samt således billigare alternativ. Då civiltvisten uppstår lönar det sig kontakta en erfaren advokat för konsultering före man väljer förfaranden. Då kan man i bra tid tänka efter vilken förfaranden är bäst för just denna situationen. Så när du har frågor om tvistlösning eller skiljedomstolen, ta kontakt med oss och fråga råd! Advokatbyrå Thureson i Åboregionen hjälper dig i alla uppdrag gällande skiljeförfarandelag och skiljedomstol.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.