LAPSEN HUOSTAANOTTO JA LAPSEN ELATUS

Kun lapsen huostaanotto tai lapsen elatus tulevat ajankohtaiseksi, meiltä saatte luottamuksellista ja asiantuntevaa juridista palvelua kaikkiin tarpeisiisi. Turun, Paimion, Kaarinan ja Tampereen alueilla toimivalla asianajotoimistollamme on pitkä kokemus perheoikeuteen sekä lapsiin liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta. Tämän vuoksi pystymme auttamaan sinua kaikissa huostaanottoja, elatusta tai lapsen oikeuksia koskevissa juridisissa kysymyksissä. Käänny rohkeasti puoleemme ja ota yhteyttä!

Huostaanotto herättää tunteita

Lapsen huostaanotto herättää aina suuria tunteita ja usein asioiden selvittelyyn vaaditaan myös juridista apua.

Huostaanoton tarkoitus on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, erityiseen suojeluun sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Jos näiden olosuhteiden turvaaminen ei jostain syystä onnistu, sosiaalihuollosta vastaava toimielin voi ottaa lapsen huostaan. Sijaishuolto järjestetään, kun lapsen huolenpidossa huomataan vakavia puutteita ja kasvuolosuhteet uhkaavat vaarantaa hänen terveytensä ja kehityksensä. 

Huostaanotto voidaan toteuttaa joko suostumuksellisesti (suostumuksellinen huostaanotto) tai tahdonvastaisesti (tahdonvastainen huostaanotto). Lapsen huoltajilla, joko vanhemmilla tai muilla vastaavilla henkilöillä, on kuitenkin oikeus tulla kuulluksi asian tiimoilta välittömästi ennen sijaishuollon valmistelua, muutamia lakiin kirjattuja poikkeuksia lukuunottamatta.  

Huostaanoton taustalla on aina oltava lastensuojelulain mukaiset edellytykset. Valmistelussa on punnittava niin lapsen etua, kasvuolosuhteita, elämäntavan vahingollisuutta kuin myös mahdollisuuksia avohuollon tukitoimiin. Huostaanoton tulisikin olla vasta viimeinen vaihe lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

Kun sinua askarruttaa lapsen huostaanotto ja siihen liittyvät oikeudelliset kysymykset, perheoikeuden asiantuntijamme ovat aina valmiina auttamaan sinua.

Lapsen elatusvelvollisuus voi aiheuttaa kiistaa

Lapsen elatus voi aiheuttaa eron kynnyksellä vakaviakin riitoja. Lapsen tapaamisoikeutta tai elatusta koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkoa yhdessä laadittujen sopimusten tai viime kädessä oikeuden antamien määräysten avulla.

Vanhemmilla on aina velvollisuus elättää alaikäistä lastaan, samalla myös lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Elatuksen tulisi kattaa niin lapsen hoito ja koulutus, kuin myös niistä syntyvät kustannukset, sekä kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen.

Vanhempien tulee vastata elatuksesta oman kykynsä mukaan. Elatuskykyä arvioitaessa huomioidaan esimerkiksi ikä, työkyky sekä mahdollisuudet ansiotyöhön. Myös käytössä olevien varojen määrä ja mahdolliset muut elatusvastuut vaikuttavat elatuskykyyn. Samalla huomioidaan lapsen kyky omasta elatuksestaan vastaamiseen.

Lähtökohtaisesti vanhemman vastuu lapsen elatukseen päättyy 18 ikävuoteen, mutta elatusvelvollisuus voi päättyä myös aiemmin, jos lapsi kykenee jo ennen sitä elättämään itsensä omalla ansiotyöllään. 

Lapsen elatus voi kuitenkin aiheuttaa kysymyksiä, joihin tarvitaan perheoikeuteen erikoistuneita asianajajia. Pitkän kokemuksensa ansiosta Asianajotoimisto Thureson osaa neuvoa sinua kaikissa lapsen elatukseen liittyvissä asioissa.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.