Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Yritys kuin yritys voi joutua tilanteeseen, josta ei enää selvitä eteenpäin ilman vaikeita päätöksiä. Kun yrityksen päätepysäkki lähestyy, on hyvä ottaa asianajotoimisto avuksi löytämään paras mahdollinen lopputulos.

Yrityssaneeraukseen ryhdytään, kun yrityksen toimintaa voidaan vielä elvyttää. Saneerausmenettelyissä yrityksen toimintaa ja velkoja järjestellään uudelleen, jotta kannattamatonta toimintaa voidaan leikata pois ja yrityksen jatkon ehdoksi laaditaan saneerausohjelma.

Mikäli yrityksessä on jo ylitetty piste, jonka jälkeen veloista ei enää pystytä vastaamaan, voidaan yritys hakea konkurssiin.

Asianajotoimisto Thureson palvelee kaikkia yritysasiakkaita yrityssaneerauksen menettelyissä, konkurssitilanteissa ja muissa yritysten kohtaamissa oikeudellisissa kysymyksissä. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa sekä Tampereella ja palvelemme asiakkaitamme koko Suomen alueella.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus on menettely, jonka tavoite on elvyttää velkaantuneen ja osin kannattamattoman yrityksen toimintaa. Saneerausmenettelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • Kannattamattoman liiketoiminnan lopettaminen tai myyminen.
  • Resurssien ohjaaminen kannattavaan liiketoimintaan.
  • Velkojen leikkaus ja maksuohjelman laatiminen.

Yritysvelkojen maksuohjelma vahvistetaan käräjäoikeudessa asetettujen edellytysten mukaisesti. Mikäli yritys pystyy noudattamaan uutta saneerausohjelmaa, voi se saada leikattuja velkoja anteeksi.

Huolellisesti suunniteltuna ja säntillisesti toimeen laitettuna yrityssaneeraus on hyvä vaihtoehto palauttaa velkaantuneen yrityksen elinkelpoisuutta. Saneerausmenettelyt ovat usein viimeinen keino ennen konkurssiin hakeutumista, minkä johdosta myös yrityssaneerauksessa tarpeellisiksi katsotut toimet voivat olla yritystoiminnan kannalta merkittäviä.

Onnistuneesti toteutetun saneerausohjelman jälkeen yritys voi jatkaa liiketoimintaansa normaalisti.

Mitä aiemmin yritystoimintaa tervehdyttäviin saneerausmenetelmiin ryhdytään, sitä todennäköisemmin niissä myös onnistutaan. Tarvittavien toimenpiteiden suuruudella ja onnistumisprosentilla on huomattavat erot, jos puhutaan konkurssin reunalla olevasta yrityksestä, tai yrityksestä, jossa reagoidaan vakiintuneeseen laskusuuntaan ja kasvavaan velkakuormaan ajoissa. Ottamalla yhteyttä yritystoimintaa tuntevaan asianajajaan voitte pyytää arvion nykytilasta ja siitä, vaatiiko se toimenpiteitä.

Yrityssaneeraushakemus

Saneerauksesta ei voida päättää yksin yrityksen sisällä, vaan yrityssaneerausta täytyy hakea. Käräjäoikeudelle laaditaan vapaamuotoinen kirjallinen yrityssaneeraushakemus, joka sitten hyväksytään tai hylätään tuomioistuimessa. Yrityssaneerauksen aloittamisen yhtenä edellytyksenä on maksukyvyttömyys tai sen välitön uhka, ja se, että saneeraustoimien nähdään olevan potentiaalisia nostamaan yritystoiminta jälleen kannattavaksi. Hakemus voidaan tehdä vielä velkojan tekemän konkurssihakemuksen jälkeen.

Asianajajamme auttavat yrityksiä laatimaan yrityssaneeraushakemuksen, jolla on korkeat todennäköisyydet tulla hyväksytyksi. Hakemuksen hyväksynnän jälkeen tuemme yritystä saneerausmenettelyjen toteutuksessa, kunnes yritystoimintaa voidaan jatkaa jälleen kannattavasti.

Konkurssi

Mikäli yritys on päätynyt tilaan, jossa se ei enää pysty vastaamaan veloistaan, voidaan yritys hakea konkurssiin. Yrityksen konkurssi voidaan hakea joko yrityksen omasta päätöksestä, tai velkojan hakemuksella. Itse haettu vapaaehtoinen konkurssi voi olla ennakointikeino, jos täysi maksukyvyttömyys on jo nähtävissä.

Konkurssiin haetussa yrityksessä kaikki mahdollinen omaisuus muutetaan rahaksi, jolla voidaan kuitata maksukyvyttömälle yritykselle jääneitä velkoja.

Konkurssitilanteissa asianajaja voi auttaa yrityksen tai velkojan konkurssihakemuksen laatimisessa, konkurssiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa, sekä takaisinsaantitilanteissa, joissa ennen konkurssia maksettuja velkoja peräytetään velkojalta. Takaisinsaanti tasa-arvoistaa velkojien kohtelua, eikä konkurssipesä päädy suosimaan yksittäisiä velkojia.

Jos yritykselle on ehditty tehdä yrityssaneeraushakemus ja esimerkiksi velkoja hakee yritystä konkurssiin, konkurssihakemusta ei saa ratkaista ennen kuin saneerausmenettelyistä on tehty päätös. Hyväksytty saneerausohjelma keskeytetään, jos yritys haetaan ohjelman aikana konkurssiin. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli tuomioistuin katsoo esimerkiksi suurimman osan saneerausveloista jo maksetuksi.

Asianajotoimisto on yrityksesi tukena, kun on yrityssaneerauksen tai konkurssin aika

Yritysjuridiikkaan perehtyneet asianajajat auttavat kaikissa yrityksen toimintaan, sen päättämiseen ja riitaisiin tilanteisiin liittyvissä haasteissa. Teemme heikentyneestä yritystoiminnasta tilannearvion ja ehdotuksen siitä, mitkä toimet ovat parhaat jatkoa varten. Asianajotoimistomme lakimiehet voivat myös toimia konkurssipesän ja saneerauspesän pesänhoitajana, selvittäjänä tai velkojan edustajana.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.