RIITA-ASIAT

Jokainen voi elämänsä aikana joutua jopa vastoin tahtoaan riita-asian osapuoleksi. Kyse voi olla yksityishenkilöiden välisestä riita-asiasta taikka esimerkiksi yksityisen henkilön ja yrityksen välisestä riidasta.

Yksityishenkilöiden välisiä yleisimpiä riita-asioita ovat riitaisa avioero, testamentin moittiminen, pesänjakoon liittyvät riidat, lasten tapaamiseen, elatukseen ja huoltajuuteen liittyvät riidat, vahingonkorvaukset sekä kauppariidat, joita ovat esimerkiksi auto-, vene-, asunto- ja kiinteistökauppariidat.

Lähtökohtaisesti riitatilanteiden ratkaiseminen osapuolten välisellä keskustelulla on aina suotavaa, mutta mikäli ratkaisua ei tällä tavoin löydy, tai muutoin kokee tarvitsevansa apua, on syytä kääntyä osaavan asianajajan puoleen jatkamaan asian hoitamista ja sovinnollisen ratkaisun löytämistä.

Asianajotoimisto Thureson palvelee kaikissa erilaisiin riita-asioihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Laadimme asiakkaan puolesta kaikki tarpeelliset asiakirjat sekä avustamme juridisten riitojen ratkaisussa alusta loppuun saakka. Palvelemme asiakkaitamme Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, sekä tarpeen mukaan myös muualla Suomessa.

Yksityisten riita-asioiden sovittelu

Meille on tärkeää, että asiakas on tyytyväinen palveluihimme ja, että asiat hoidetaan jouhevasti ja asiakastamme parhaiten palvelevalla tavalla. Pyrimmekin aina lähtökohtaisesti asian sovinnolliseen ratkaisemiseen, ennen kuin asiaa viedään haastehakemuksella oikeuteen ratkaistavaksi. Meille tärkeintä on se, että asiakkaamme voi olla asian lopputulokseen tyytyväinen.

Tuomioistuinsovittelu

Mikäli riita-asiaa ei saada osapuolten välisillä neuvotteluilla ja kirjeenvaihdolla ratkaistua, voidaan asiassa hakea tuomioistuinsovittelua, joka on vaihtoehto oikeudenkäynnille. Sovintomenettelyssä on mahdollista ratkaista sellaisia riita- ja hakemusasioita, jotka muutoinkin käsiteltäisiin tuomioistuimessa. Näitä ovat esimerkiksi sopimusriidat, perintöriidat sekä lapseen liittyvät riita-asiat.

Sovittelu on vapaaehtoista, minkä vuoksi sovittelun aloittamiseen tarvitaan suostumus jokaiselta riidan osapuolelta. Lisäksi sovittelun aloittaminen edellyttää myös sitä, että asia soveltuu soviteltavaksi ja tämä on osapuolten vaatimuksiin nähden tarkoituksenmukaista.

Lähtökohtaisesti oikeudenkäyntiin verrattaessa sovintomenettelyn etuina voidaan pitää sitä, että se on osapuolille halvempi ja joustavampi menettely kuin täysimittainen oikeudenkäynti. Osapuolet saavat itse vaikuttaa sovittelun kulkuun ja itse päättävät mahdollisen sovinnon ehdot. Osapuolet voivat käyttää sovittelussa apuna omaa lakimiestä, mutta sovittelijana toimii tuomioistuimen sovittelukoulutuksen käynyt tuomari.

Tuomarin tehtävänä ei ole ratkaista riitaa, vaan auttaa osapuolia itse löytämään erimielisyyksiinsä ratkaisu, jonka kaikki voivat hyväksyä. Jos osapuolet pääsevät sovittelussa sovintoon, sovittelija voi heidän pyynnöstään vahvistaa sovintosopimuksen. Tällöin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu, jonka perusteella esimerkiksi sovittu suoritus voidaan periä ulosotossa.

Sovittelu päättyy saavutettuun sovintoon taikka, jos sopimusta ei synny, myös siihen, että osapuoli ilmoittaa, ettei enää halua jatkaa sovittelua. Myös sovittelija voi lopettaa sovittelun, jos hän havaitsee, ettei sovinnolle ole edellytyksiä.

Riita-asian käsittely käräjäoikeudessa

Kaikkia riitoja ei saada soviteltua yksityisesti tai tuomioistuinsovittelulla, jolloin riita-asia viedään haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Haastehakemus tutkitaan, jonka jälkeen tuomioistuin antaa riidan vastaajalle haasteen, jossa kehotetaan laatimaan kirjallinen vastaus annettuihin vaatimuksiin.

Jos haasteeseen ei vastata, ratkaisee käräjäoikeus riita-asian yksipuolisella tuomiolla ilman istuntoa.

Jos vastaaja vastustaa saamaansa kannetta, edetään riita-asian käsittelyssä kirjalliseen tai suulliseen valmisteluun. Valmistelun tarkoitus on selvittää vaatimukset, perusteet vaatimuksille, kaikki erimielisyydet, molempien osapuolten todisteet omalle kannalleen sekä onko riidassa edellytyksiä sovinnolle.

Seuraava vaihe on pääkäsittely. Pääkäsittelyn käytänteen ovat aina tapauskohtaiset, esimerkiksi joissain riita-asioissa käsittelyä johtaa yksi tuomari, kun taas laajemmissa riidoissa voidaan käyttää kolmea tuomaria. Riita-asian ratkaisu annetaan joko heti pääkäsittelyn jälkeen, tai myöhemmin, jos sitä ei jostain syystä pystytä antamaan istunnon päätteeksi.

Asianajaja osana riita-asian käsittelyä

Mikäli olet osallisena riita-asiassa ja koet tarvitsevasi asiantuntevaa apua, Asianajotoimisto Thuresonin asiantuntevat lakimiehet ovat valmiina avustamaan sinua tilanteen selvittämisessä. Edistämme sovinnollista selvittämistä ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäynneissä, mikäli riitaa ei saada ratkaistua osapuolten kesken neuvottelemalla. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Tampereella, mutta palvelemme asiakkaita ympäri Suomen.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI, 
NIIN OTAMME 
SINUUN YHTEYTTÄ!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.