Maaoikeus

Maaoikeus käsittelee erilaisia kiinteistötoimituksia, kuten lunastuslakia, kiinteistönmuodostamislakia, yksityistielakia sekä maantie- ja ratalakia. Lisäksi käsiteltäviin asioihin liittyy paljon myös ympäristöoikeutta koskevia kysymyksiä. Korvausten taustalla on usein esimerkiksi yksityistä tietä koskeva tieriita tai omistettavan maan rajoja ja niiden jakoa koskevat kiistatKun siis sinua mietityttää mikä tahansa maaoikeuteen liittyvä oikeudellinen kysymys, ota meihin yhteyttä ja anna asianajajiemme auttaa sinua! Turusta käsin toimiva asianajotoimisto Thureson omaa pitkän kokemuksen maaoikeutta, tieriitoja sekä maaoikeuden käsittelyä ja muita maaoikeusasioita koskevista toimeksiannoista. Edistämme aina asioiden selvittämistä sovinnollisin keinoin ja avustamme sinua tarvittaessa oikeudessa.


Maaoikeusasiat

Maaoikeusasiat koostuvat pääasiassa kiinteistötoimituksista aiheutuvista riidoista sekä erilaisten valitusten käsittelystä. Näihin voidaan lukea niin kiinteistönmuodostamislaissa määritetyt lohkomis-, halkomis- ja rasitetoimitukset sekä lunastuslaki, joista voidaan laatia valituksia. Lisäksi maaoikeusasioihin luetaan mukaan myös yksityistielaki, jonka pohjalta usein tieriidat syntyvät. 

Tieriidat

Tieriita pitää sisällään useimmiten yksityistielakia koskevia rikkomuksia, kuten esimerkiksi yksityisen tien luvatonta käyttöä. Tieriita voi koskea myös esimerkiksi tien rakentamista, tiehoidon maksuja tai sen tasoa, tien rajanvetoa tai sitä, kuka kyseistä tietä saa käyttää. Olipa taustalla kuitenkin millainen kiista tahansa, onnistuu sen ratkaisu aina parhaiten kokeneen maaoikeus asianajajan avulla. Asiat pyritään yleensä sopimaan sovinnollisella ratkaisulla, mutta tieriita voidaan kuitenkin tarvittaessa ratkoa myös oikeudessa.


Maaoikeuden käsittely

Maaoikeuden käsittely etenee hyvin samankaltaisesti kuin muutkin käräjäoikeuden riita-asiat. Lisäksi ratkaisuihin voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Kuten perinteisessä oikeudenkäymiskaaressa, myös maaoikeudessa oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli on velvollinen suorittamaan vastapuolelle kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, mutta poikkeuksiakin tähän löytyy. Kun siis tarvitset apua maaoikeutta koskeviin kiistoihin tai muuhun maaoikeuden käsittelyyn, käänny aina kokeneen ja maaoikeuden tuntevan asianajajan puoleen! 
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.
    Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota


    Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunkaanlaisena ohjeena. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Asianajotoimisto Thureson Oy takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen. Asianajotoimisto Thureson Oy ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä.
    phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram