LÄHESTYMISKIELTO

Kun henkilön katsotaan aiheuttavan toisen ihmisen terveydelle, vapaudelle tai hengelle vaaraa, voidaan hänelle määrätä lähestymiskielto. Lähestymiskiellon saanut henkilö ei tällöin saa lähestyä tai ottaa yhteyttä sillä suojattavaan henkilöön. Lähestymiskieltoa voi hakea kuka tahansa ja perusteiden pohjalta se voidaan määrätä yhtä hyvin niin omalle perheenjäsenelle kuin myös lähipiiriin kuulumattomalle henkilölle. Koko Turun seudulla, mukaan lukien Kaarinan, Paimion ja Salon lähialueet, lähestymiskiellon hakemisessa sekä muissa sitä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä sinua avustaa asianajotoimisto Thuresonin kokeneet asianajajat. 

Lähestymiskiellon hakeminen

Lähestymiskiellon hakeminen onnistuu käräjäoikeuden kautta erillisellä hakemuksella, jossa sinun tulee kertoa kenen toimesta häirintää tapahtuu, miten jatkuvaa se on ollut sekä millaisen uhan kohteeksi olet joutunut tai koet, että voisit kyseisen henkilön toimesta mahdollisesti joutua. Lisäksi hakemuksessa tulisi kertoa, onko häirinnällä todistajia tai muita todisteita. Näihin todisteisiin voidaan lukea esimerkiksi lääkärintodistukset, sairaskertomukset, turvakodin kirjaukset, viestit, sähköpostit sekä ylös kirjatut puhelutiedot.

Todisteet ja todistajat

Hakuprosessia helpottaa aina, mitä enemmän tapahtumia ja todisteita on saatu hakemukseen kirjattua. Näin ollen onkin aina tärkeää, että kaikki häirintää ilmentävät tapahtumat kirjataan muistiin välittömästi. Kirjaukset kun toimivat todistusaineistona lähestymiskieltoa hakiessa. Lisäksi mahdollinen rikosilmoitus tukee vahvasti muuta näyttöä.

Anna meidän auttaa 

Jos koet hengellesi tai terveydellesi koituvan haittaa joko perheenjäsenen tai muun henkilön osalta, anna asianajajan auttaa sinua! Monipuolisen kokemuksen omaavat asianajajamme voivat auttaa sinua niin lähestymiskiellon hakemisessa, kuin myös missä tahansa muissa prosessiin liittyvässä oikeudellisissa kysymyksissä. Kysy siis rohkeasti apua lähestymiskieltoa koskevissa asioissa asianajotoimisto Thuresonin asianajajilta.

Perusmuotoinen ja laajennettu lähestymiskielto

Perusmuotoinen lähestymiskielto määrää, ettei kiellon saanut henkilö saa tavata suojattavaa henkilöä, eikä ottaa häneen yhteyttä tai edes yrittää sitä. Lisäksi hän ei saa seurata tai tarkkailla suojattavaa henkilöä millään keinoin. 

Laajennettu lähestymiskielto taas määrää, että kiellon saanut henkilö ei saa myöskään oleskella tietyllä alueella, joka liittyy suojeltavaan henkilöön. Näihin alueisiin lukeutuvat esimerkiksi suojeltavan henkilön kodin, loma-asunnon tai työpaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat alueet.

Perheen sisäinen lähestymiskielto

Kuten kenelle tahansa muulle henkilölle, myös omalle perheen jäsenelle voi hakea lähestymiskieltoa. Tällöin kiellon astuessa voimaan, perheen sisäiseen lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa enää oleskella yhteisessä asunnossa eikä tavata tai muutoinkaan ottaa yhteyttä suojattavaan henkilöön. Kuten perusmuotoinen lähestymiskielto, myös perheen sisäinen lähestymiskielto kieltää suojattavan henkilön seuraamisen sekä muun tarkkailun. Lisäksi kielto voidaan tarvittaessa määrätä laajennettuna, jolloin kyseinen henkilö ei saa enää oleskella esimerkiksi perheen kodin läheisyydessä.

Väliaikainen lähestymiskielto

Kun lähestymiskiellon tarve on välitön, voidaan perusmuotoisen lähestymiskiellon sijasta hakea väliaikainen lähestymiskielto. Väliaikaiset kiellot käsitellään perusmuotoisia nopeammin heti lähipäivien aikana. Lisäksi sen määräämistä voidaan pyytää tarvittaessa myös poliisilta käräjäoikeuden tai syyttäjän sijasta. Jos hakemus hyväksytään, astuu väliaikainen lähestymiskielto voimaan välittömästi.

JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.