Urakkariita ja rakennusriita

Urakkariita tai rakennusriita voi puhjeta, jos kyseinen hanke ei olekaan edistynyt tai valmistunut alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Erilaiset urakkasopimukset sekä rakennustoiminta ylipäätään vaativatkin hankkijaltaan erityistä huolellisuutta ja alaan liittyvien oikeudellisten vastuukysymysten syvää ymmärrystä. Jos sinua mietityttää mikä tahansa asia liittyen rakennusalaan, tai erilaisiin urakkasopimuksiin ylipäätään, ota meihin yhteyttä ja anna asianajajiemme auttaa sinua! Turusta käsin toimiva asianajotoimistomme omaa pitkän kokemuksen urakkariitojen sekä rakennusriitojen ratkomisesta. Edistämme asioiden selvittämistä sovinnollisin keinoin ja avustamme tarvittaessa oikeudessa.


Urakkariidat

Urakkariita voi syntyä esimerkiksi sopimuskiistasta urakan toteuttajan, tilaajan tai rahoittajan välillä. Urakkariita voi koskea esimerkiksi maanrakennusurakkaa, rakennetun kiinteistön luovutus- tai takuuriitaa. Näin ollen kiistan ratkomiseksi tulee ensin selvittää eri osapuolten vastuut ja oikeudet. Urakan aikaisten tai sen jälkeisten kiistojen välttämiseksi, onkin erittäin tärkeää saada laadittua urakkasopimus, jossa on osattu ottaa huomioon kaikki tarvittavat seikat. Myös niiden epämieluisten yllätysten osalta. 

Rakennusriidat

Rakennusriita liittyy erilaisiin rakennusalan projekteihin, joissa kiistaa voivat aiheuttaa esimerkiksi rakennuttajan vastuu tai mahdolliset rakennustekniset virheet.  

Asianajotoimisto Thuresonin lakimiehillä on laaja kokemus erilaisista rakennus- ja kiinteistöalan toimeksiannoista sekä rakennusalan yleisistä toimintatavoista. Olethan siis meihin yhteydessä, jotta voimme auttaa sinua kiistojen selvittämisessä!


Rakennuttajan vastuu ja rakennusvirheet

Rakennuttajan vastuu tulee kysymykseen mahdollisten rakennusvirheiden kohdalla, joista hän on vastuussa taloyhtiölle ja osakkeenomistajille tai vaihtoehtoisesti yksittäiselle kuluttajalle. Jos virhevastuun katsotaan lankeavan, sovelletaan asiassa useimmiten asuntokauppalain mukaisia säännöksiä. Kuitenkin jos vastassa on yksityinen henkilö, jolle rakennuttaja on kiinteistön rakentanut, voidaan tällöin tapaukseen soveltaa myös kuluttajansuojalakia.  Tärkeintä rakennuttajan vastuun kohdalla on, että molemmat osapuolet reagoivat mahdollisiin virheisiin kohtuullisen ajan kuluessa niiden huomaamisesta.  

Rakennusvirheen voidaankin katsoa tapahtuneen, esimerkiksi jos..

- työ ei vastaa sitä, mistä osapuolet ovat keskenään sopineet.
- työ ei vastaa sitä, mitä toinen osapuolista voisi perustellusti olettaa.
- rakennuksen voidaan katsoa aiheuttavan terveydelle haittaa.
- rakentamisessa on laiminlyöty hyvää rakentamistapaa.
- rakennusmateriaalit eivät jostain syystä vastaa tavanomaista tasoa. 

Ota yhteyttä ja kysy lakimiehiltämme neuvoa


Asianajotoimisto Thuresonin asianajajilla on laaja kokemus erilaisista kiinteistö- ja rakennusalan toimeksiannoista. Edistämme riidan ratkaisua sovinnollisesti ja avustamme tarvittaessa myös oikeudessa. Olethan siis meihin yhteydessä, jotta voimme auttaa sinua rakennus- ja urakkakiistojen selvittämisessä!
JÄTÄ YHTEYSTIETOSI,
NIIN OTAMME
SINUUN YHTEYTTÄ!

Kerro meille ongelmasi –
löydetään siihen yhdessä ratkaisu.
    Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota


    Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunkaanlaisena ohjeena. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Asianajotoimisto Thureson Oy takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen. Asianajotoimisto Thureson Oy ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Asianajotoimisto Thureson Oy ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä.
    phoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram