Entreprenadtvistemål och byggnadstvistemål

Entreprenadtvistemål eller byggnadstvistemål kan spricka fram om projektet i fråga har inte gått framåt eller blivit färdigt enligt ursprungliga planer. Olika entreprenadavtal och byggnadsverksamhet överhuvudtaget krävs speciellt omsorgsfullhet och en djup förståelse av de juridiska ansvarsfrågor som är knutna till området från leverantören. Om du är fundersam över vad som helt ärende gällande byggnadsrätt eller olika entreprenadavtal överhuvudtaget ta kontakt med oss och låt våra advokater hjälpa dig! Vår advokatbyrå har en lång erfarenhet i upplösning av entreprenadtvistemål och byggnadstvistemål. Vi befrämjar upplösning av ärenden med et försonligt medel och biträdet i rättegången vid behov.

Entreprenadtvistemål

Entreprenadtvistemål kan uppstå av en avtalstvist mellan entreprenadens verkställare, beställare eller finansiär. Entreprenadtvistemål kan gälla t.ex. jordbyggnadsentreprenad, överlåtelse- eller garantitvistemål beträffande bebyggd fastighet. Således måste man för att lösa tvisten först ta reda på olika partens rättigheter och skyldigheter. Det är väldigt viktigt att upprätta ett entreprenadavtal där man har tagit i beaktande alla nödvändiga saker för att undvika tvister som uppkommer under entreprenad eller efter det. 

Byggnadstvistemål

Byggnadstvistemål gäller olika byggnadsprojekt där det är till exempel byggherrens ansvar eller möjliga byggnadstekniskt fel som kan ge upphov till tvister.

Advokatbyrå Thuresons advokater har en omfångsrik erfarenhet om olika uppdrag inom byggnads- och fastighetsbranschen samt on allmänna tillvägagångssätt inom byggnadsbranschen. Ta gärna kontakt med oss, om vi kan hjälpa dig med upplösande av tvister!

Byggherrens ansvar och byggnadsfel

Byggherrens ansvar kommer till fråga när det gäller möjliga byggnadsfel, varav hen är ansvarig för bostadsaktiebolag och aktieägare eller alternativt för enskild konsument. Om byggherrens riskansvar anses att falla tillämpas i ärendet oftast bestämmelserna i lagen om bostadsköp. Emellertid om motparter än en enskild konsument för vem byggherren har byggt lägenheten, kan man i dessa fall tillämpa också konsumentskyddslag i ärendet. Det viktigaste för byggherrens ansvar är att båda partier reagerar till möjliga fel inom skälig tid efter det att de har upptäckts.

Ett byggnadsfel kan anses att ha skett till exempel om:

  • Arbetet överensstämmer inte med vad parterna kommit överens om.
  • Arbetet överensstämmer inte med vad den ena parten rimligen kunde förvänta sig.
  • Byggnaden kan anses vara skadlig för hälsan.
  • Man har försummat god byggnadssed.
  • Byggnadsmaterial av någon anledning inte motsvarar den normala nivån.

Ta kontakt och fråga råd av våra advokater!

Advokater i Advokatbyrå Thureson har en omfångsrik erfarenhet om olika uppdrag gällande fastighets- och byggbranschen. Vi befrämjar tvistlösning försonligt och biträder dig vid behov också i domstolen. Ta vänligen kontakt med oss om vi kan hjälpa dig att bilägga byggnads- och entreprenadtvistemål!

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.