Straffrätt

Ärendena som gäller straffrätten kräver alltid hjälp av yrkeskunnig advokat. Straffrätten omfattas av ett omfattande spektrum av olika brottsbeteckningar och vår byrå har speciellt sakkunskap i utövning av brottmål. Olika brottmål har sina egna särdrag och en kunnig brottmålsadvokat vet hur de här brottsspecifika särdrag tas i beaktande.

Våra advokater här i Advokatbyrå Thureson kan biträda den som är misstänkt för brott i förundersökning eller också den åtalade och brottsoffer i rättegången. En brottmålsadvokat kan också åtgärda häktningsrättegångar. Vi har kontoren i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors, men vi åtgärdar brottsmål i hela Finland vid behov.

Försvarsadvokat

Försvarsadvokat är förpliktad at följa god advokatsed och hens primär uppdrag är att föra huvudmannens intresse i ärendet. Den som är misstänkt för brott har en rätt att ombesörja själv av hens försvar i förundersökningen och rättegången. I andra ord hen har alltid en möjlighet att förvärva juridisk hjälp för hantering av ärendet. Att vända sig till en advokat i en straffprocess hjälper att trygga förutsättningarna för en rättvis rättegång, varvid både parter i brottmålet har olika möjligheter att påverka hur rättegången framskrider. I brottmål har försvarsadvokaten bland annat till uppgift att höra vittnen och avväga frågor som rör bevisningen och domens riktighet.

Brottmålsadvokat

Till brottmålsadvokatens befattning hör biträdande av målsäganden eller brottsmisstänkt i förundersökning utförd av polisen. I förundersökningen ingår följande uppgifter: en begäran om utredning och/eller en brottsanmälan, biträdande vid polisförhör och uppgörande av utlåtande om slututredningen. Brottmålsadvokat biträder också i rättegången genom att lämna in målsägandens ersättningsanspråk och genom att föra målet vid domstolen. Till brottmålsadvokatens uppgifter hör även svarandens dvs. brottsmisstänkts biträdande i en rättegång.

Vi rekommenderar att du vänder dig till brottmålsadvokat så tidigt som möjligt eftersom de uttalanden och förklaringar vilka är gjord i en förundersökning har en väldig stor betydelse i rättegången. Oftast är det inte övertygande att ändra sina uttalanden även om de är antecknad felaktigt av förundersökningsmyndighet i misstag. En advokat försäkrar en behörig och en opartisk förundersökning för brottsmisstänkt. Även målsäganden är berättigad att anlita biträden redan vid förundersökningen.

Både brottsmisstänkt och målsäganden har en möjlighet att få avgiftsfri rättegång, om förutsättningar till allmän rättshjälp uppfyllas. Vi granskar förutsättningar till allmän rättshjälp alltid vid inledande förhandling. Målsäganden har även möjligheter att få ersättning av Statskontor på grund av domen (bl.a. person- och sakskada), om den dömd kan inte betala ersättningar.

Brottjouren hjälper

Det är viktigt för ett brottsoffer att göra hastigt en anmälan till polis eller vända sig till vår byrå för att upprätta en begäran om undersökning. Om brottsoffer har fått skador av brottet är det rekommenderat att man går till läkaren för att bevisa skadorna och för att skaffa ett läkarintyg. På det sättet är det senare i straffprocessen lättare att prova skadorna.

Vår brottjouren här vid Advokatbyrå Thureson betjänar dig dygnet runt. Kontakta oss snabbt om du har blivit offer för ett brott eller du har fått ett åtal för brott. Brottsadvokaten ger dig råd, försvarar och stöder dig vid hela rättsprocessen. Alla våra brottsadvokater har en lång och omfattande erfarenhet, vilket erbjuder speciellt sakkunskap till hanteringen av brottsmål och biträdande av rättegångar.

Brottjouren och våra brottadvokater:

  • Ger råd t.ex. av misstänkts rättigheter i förundersökning och i att bygga upp den åtalades tillbörliga försvar
  • Framställer skadeståndsyrkande för offret
  • Biträder offret under hela brottsprocessen
  • Framställer alla nödvändiga och möjliga yrkanden på offrets vägnar
  • Bekantar sig med förundersökningsprotokollet på den misstänkts vägnar
  • Upprättar ett svar på åklagarens utmaning
  • Biträder den åtalade vid rättegången

Brottjouren och brottmålsadvokater här i Advokatbyrå Thureson biträder brottsoffrar att få ersättning för kroppskador och skador de har plågad. Brottsmisstänkt och den åtalade måste inte t.ex. medverka utredning av sin egen skuld. Låt vår byrås sakkunniga advokater ta hand om ditt brottmål.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.