Jorddomstol

Jorddomstolen behandlar olika fastighetsförrättningar såsom inlösningslagen, fastighetsbildningslag, lag om enskilda vägar och landsvägs- och banlagen. Därtill många frågor som behandlas gäller också frågor som handlar om miljörätt. Ersättningar kan handla till exempel vägtvist som gäller enskild väg eller tvister om gränserna för och fördelningen av det land som skall ägas. Om du har juridiska frågor till vad som helt ärende som gäller jordrätten ta gärna kontakt och låt våra advokater och hjälpa dig! Advokatbyrå Thureson har en lång erfarenhet i ärendena som gäller jordrätt, vägtvister och hantering i jorddomstolar och andra uppdrag i jordrättsärenden. Vi befrämjar alltid till att lösa saker och ting på ett försonligt sätt och biträder dig i rättegången vid behov. Vi betjänar våra klienter i Åbo, Pemar, St. Karins och Tammerfors.

Jorddomstolsärenden

Jorddomstolsärenden består huvudsakligen av tvister som föranleds av fastighetsförrättningar och hantering av olika besvär. Till dessa kan räknas stycknings-, klyvnings- och servitutsförrättningar enligt fastighetsbildningslag och inlösningslagen, av vilka besvär kan upprättas. Därutöver jordrättsärenden medräknas också lagen om enskilda vägar på vilken grund vägtvist ofta uppstår.

Vägtvister

Vägtvister innehåller oftast förseelser gällande lagen om enskilda vägar såsom t.ex. olovlig användning at enskilda vägar. Vägtvist kan också gälla t.ex. byggande av väg, avgifter för vägunderhåll eller dess nivå, gränsdragning av väg och vem som får använda vägen. Men oavsett vilken typ av tvist det är lyckas avgörande av ärenden alltid bäst med hjälp av en erfarenhet jordrättsadvokat. I allmänhet försöker man komma överens genom en vänskaplig lösning men en vägtvist kan också avgöras i domstolen vid behov.

Behandling av jorddomstolen

Behandling av jorddomstolen går framåt jämförbart som andra tvistemål i tingsrätten. Dessutom kan ändring i avgörandena sökas hos högsta domstolen. Som i den traditionella rättegångsbalken också i jorddomstolen den förlorande part är skyldig att ersätta motpartens rimliga rättegångskostnader. Dock finns det också undantag för detta. Om du behöver hjälp för tvister som gäller jordrätt eller andra hanteringar i jorddomstolen, vänd dig till våra advokater som är erfaren och känner jordrätten.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.