BARNETS UMGÄNGESRÄTT

Barns umgängesrätt kan orsaka tvister, som kräver familjerättslig expertis.  Hos oss får du konfidentiell och sakkunnig juridisk betjäning för alla dina behov. Advokatbyrå Thureson hjälper dig i familjerättsliga frågor och uppdrag som har att göra med till exempel omhändertagande av barn, underhåll eller överlag barnets rättigheter. Advokaterna vid advokatbyrå Thureson har en lång erfarenhet av familje- och barnrelaterade juridiska uppdrag. Vi har kontoren i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors.

Tvister angående barns umgängesrätt

Vid skilsmässa eller föräldrarnas separation blir barnets umgängesrätt ofta aktuellt.  Barnet har alltid rätt att ha kontakt med och träffa bägge föräldrarna regelbundet. Denna rätt tillhör även föräldern, vilken barnet inte regelbundet bor hos. Denna rätt är gällande trots föräldrarnas sinsemellan stridiga förhållanden. Ifall umgängesrätten inte förverkligas och tillgodoses, kan man ansöka om verkställighet vid domstolen.

Vid en separation måste föräldrarna bestämma om att vem barnet bor hos eller vemdera av föräldern barnet flyttar till. Samtidigt måste föräldrarna avtala om barnets vårdnad. Då blir det aktuellt att fundera över att anförtros vårdnaden om barnet båda föräldrarna gemensamt eller den ena föräldern ensam. Barnets bästa och egen åsikt så långt som möjligt måste tas i beaktande i alla beslut som fattas om barnets vårdnad, boende och umgängesrätt.

Föräldrarna kan avtala om barnets umgängesrätt till exempel så att barnet vistas vartannat veckoslut och under semestertiden hos den föräldern som barnet inte stadigvarande bor hos. Högtiderna kan delas så att barnet firar vartannat år hos den ena föräldern och vartannat år hos den andra föräldern. Ifall den fysiska distansen är lång mellan barnet och den andra föräldern kan vistelsen äga rum främst under semestrarna.

Ifall du har juridiska problem eller frågor om barns umgängesrätt, vårdnad, underhåll eller omhändertagande, vänligen kontakta advokatbyrå Thureson. Juristerna vid Thuresons har en lång erfarenhet vid skötseln av familjerättsliga ärenden.

Verkställighet av umgängesrätten

Föräldrarna kan avtala om barnets umgängesrätt eller i sista hand kan föräldrarna begära om ett domstolsförordnande i ärendet. Ärendet kan också avgöras i domstolsmedling.

Ett skriftligt avtal om barnets umgängesrätt kan göras mellan föräldrarna, som sedan skickas till socialmyndigheten för att bestyrkas. Efter bestyrkandet kan avtalet verkställas.

Verkställighet av umgängesrätten skall begäras skriftligen av domstolen med båda föräldrarnas samtycke. Till ansökningen skall bifogas det av socialmyndighetens bestyrkta beslutet, domstolens förordnande eller den i domstolsmedlingen bestyrkta förlikningen om umgängesrätt.

Ifall umgängesrätten inte förverkligas enligt avtalet, kan föräldern hos vem barnet inte bor stadigvarande begära om verkställighet av umgängesrätt i tingsrätten. Då är det en medlare som tar och reder ut saken genom att höra båda föräldrarna och barnet.

Tvister angående umgängesrätt är alltid inte så lätta att lösa utan familjerättslig expertis. Ifall du behöver en sakkunnig jurist för att uppgöra ett avtal om umgängesrätt eller ett biträde till rättegången, vänligen ta kontakt med oss!

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.