Besöksförbud

Besöksförbud kan meddelas om en person gentemot en annan riskerar brott mot liv, hälsa, frihet eller frid eller hotar därtill. Besöksförbud kan meddelas även för avvärjande av annat allvarligt trakasseri. Den mot vilken förbudet avses gälla får därmed inte närma sig eller ta kontakt med den som besöksförbudet avser skydda. Besöksförbud kan begäras av vem som helst och besöksförbud kan meddelas mot lika såväl en nära familjemedlem såsom någon som inte hör till närkretsen. Advokatbyrå Thureson hjälper med att begära om besöksförbud i hela Åbo regionen, inkluderat St. Karins, Pemar och Salo trakten. Vi hjälper även i juridiska frågor som är i anknytning till besöksförbud.

Begäran om besöksförbud

Begäran om besöksförbud kan göras i tingsrätten genom en skild ansökan. Tingsrätten avgör sedan ärendet. I begäran skall man specificera vem det är som trakasserar eller hotar med brott, hur kontinuerligt det är och på vilket sätt man anser sig vara i fara för brott eller hot mot brott eller allvarligt trakasseri. I begäran skall nämnas eventuella vittnen eller annat bevis. Som bevis kan tillämpas till exempel läkarintyg, patientjournal, registerutdrag från skyddshem eller socialmyndigheten, textmeddelanden, epost-meddelanden eller samtalshistoria.

Bevis och vittnen

Processen underlättas ju mer bevis och händelser man kan bokföra i ansökningen. Därför är det viktigt att man skriver upp alla trakasserirelaterade händelser omedelbart. Dessa anteckningar kan användas som bevis då man begär om besöksförbud. En brottsanmälan stöder även den andra bevisningen.

Låt oss hjälpa

Ifall du känner att ditt liv eller din hälsa är hotad av någon i familjen eller någon annan, låt en av våra erfarna advokater vid advokatbyrå Thureson hjälpa dig! Vi hjälper dig med att begära om besöksförbud och i alla andra juridiska ärenden som biträds processen. Kontakta gärna oss, ifall du behöver hjälp!

Normalt och utvidgat besöksförbud

Den person som meddelats normalt besöksförbud får inte träffa, kontakta eller ens försöka kontakta den person som skyddas. Därtill får personen inte följa efter eller iaktta den person som skall skyddas.

Den person som meddelats utvidgat besöksförbud får inte vistas på ett visst område, som har anknytning till den person som skall skyddas. Det kan vara fråga om områden i närheten av den stadigvarande bostaden, sommarstugan eller arbetsplatsen. Det kan också vara fråga om en i domstolens avgörande angivet särskilt område.

Besöksförbud avseende gemensam bostad

Besöksförbud kan begäras mot en familjemedlem lika så väl som någon annan utomstående person. Den person som meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad skall avlägsna sig från bostaden och får därmed inte heller vistas i eller återvända till bostaden. Den person som meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad får inte heller träffa eller ta kontakt med personen som besöksförbudet avses skydda. På samma sätt som i normalt besöksförbud får den person som meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad inte följa eller iaktta den person som besöksförbudet avses skydda. Besöksförbud avseende gemensam bostad kan förordnas utvidgat, då personen som meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad får inte vistas i närheten av det gemensamma hemmet.

Tillfälligt besöksförbud

Då behovet av besöksförbud är omedelbart kan man begära om ett tillfälligt besöksförbud, istället för ett normalt besöksförbud. Tillfälliga besöksförbud behandlas snabbare än normala besöksförbud, redan inom några dagar från det att ärendet blivit anhängigt. Därtill kan man begära om tillfälligt besöksförbud även hos polisen eller av åklagaren. Ifall besöksförbudet beviljas, träder det tillfälliga besöksförbudet i kraft omedelbart.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.