Hävning av bilköpet

Hävning av bilköpet är ofta komplicerat och flertydigt ärende. Hävningen av bilköpet är oftast den sista utväg om felet i bilen inte kan rättas på något annat sätt. Hävningen av bilköpet kan komma i fråga då fel i bilen kan inte repareras eller reparerande av de kostar orimligt mycket eller tar orimligt länge.

Advokatbyrå Thureson biträder i bilköpstvister med yrkeskunnighet och lång erfarenhet i Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors – och i hela Finland. Tveka inte att kontakta oss om någon ärende gällande hävning av bilköpet trycker på din hjärna.

Hävning av bilköpet – vad säger lagen?

Till bilköpet tillämpas konsumentskyddslag då det är fråga om ett köp mellan konsumenten och näringsidkare. När bilen säljs av en bilaffär eller vilken annan näringsidkare som helst, har konsumenten skydd mot säljaren enligt konsumentskyddslag. Bilaffären har ansvar över fel som var i bilen då den överlämnades oavsett när felet kommer till uttryck och oavsett om säljaren visste om felet.

Köparen måste alltid enligt konsumentskyddslag anmäla säljaren av felet inom skälig tid efter att hen har märkt eller borde ha märkt felet. Konsumenten måste kunna visa att det finns ett fel som säljaren är ansvarig för, alltså att felet har varit i bilen redan då bilen överlämnades, om bilen inte har garanti. Om felet framträder inom ett år från handeln antas att felet var i bilen då bilen överlämnades. Säljaren måste upphäva antagandet för att inte vara i ansvar för felet.

Konsumentskydd i bilköpet

Konsumentskydd i bilköpet menar i princip att köparen har en rätt att kräva reparation av bilen då felet framträder. Säljaren har rätt till först försöka reparera felet i bilen och enligt Konsumentverkets stabiliserad linje måste säljaren få åtminstone några försök. Reparation av bilen måste i alla fall ske inom rimlig tid och så att det förorsakas inga kostnader eller väsentlig olägenhet till köparen. Om en ända av de här förutsättningarna inte uppfyllas, kan köparen kräva prissänkning eller hävande av köpet om felet är väsentlig. Det är värt att ta i beaktande att laget försätter att före hävande av köpet kan man också leverera en felfri vara. Därutöver kan köparen kräva ersättning för skada om sånt har uppstått i ärenden.

Bilköpet kan hävas på grund av att bilen är i väsentligt värre skick än vad köparen har haft orsak att förutsätta. Priset av bilen ansluter till detta väsentligt: ju dyrare bil desto mera kan köparen anta att få. Om bilen är väldigt förmånlig är sönderbrytnings sannolikhet ganska stor varemot en dyr bil borde hållas ganska länge.

Hävande av bilköpet med bilaffären

I 5 kapital av konsumentskyddslag är tröskel för hävning försatt lägre än till exempel i köplag. Bilköpet kan oftast hävas om reparationen har inte lyckats eller till exempel om bilaffären kräver ersättning för reparation. Konsumentskyddslag utgår från den tanken att hävande är möjligt om det är inte fråga om ringa fel.

Gällande bilköpet kan man utgå av tanken att sönderbrytning av en del av bilen som är lite grann större överskrider krav på ringheten. Således ett fel utan reparation leder oftast till hävning av köpet.

Det finns i princip fel i bilen om:

Bilen har ett fel i sådana situationer även om det är sålt med ”sådan den är”. Köparen kan inte vädja till en omständighet om vilket säljaren har berättat före köpet eller till omständigheten som härstammar till exempel av en trafikolycka, fel hantering av bilen, försummelse av underhåll eller ett fel på grund av normalt slitage på bilen. Fel betraktas som normalt slitage desto lättare hur gammal bilen är och hur länge har det tagit tid sedan köpande av bilen.

Hävning av bilhandeln kan vara ett komplicerat ärende som sällan lyckas utan hjälp av en yrkesman. Om du har frågor gällande hävning av bilhandeln, ta kontakt! Våra advokater hjälper dig i orter Åbo, St. Karins, Pemar och Tammerfors – och runt Finland vid behov.

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.