Bolagsrätt

Bolagsrätt och kännedom om den är grundförutsättning för hållbar företagsverksamhet. Om affärsverksamhets rättsliga grunden saknas eller är svag kan det leda till onödiga kostnader eller avbrott i affärsverksamheten.

Företagsreglering och företagsaffär

Begrepp för företagsreglering kommer från skatterätten och menar stabiliserad en situation där företagets struktur ändras, deras egendom eller affärsverksamhet överlämnas eller ägarförhållande ändras. Man kan dessutom också mena ändringar i företagets verksamhetsform med företagsreglering. Bolagsbrytning efter avveckling kan också avses som en företagsregleringsåtgärd. Oftast företagsreglering hörs förenas till företagsaffär som menar till exempel aktieaffär (ägarköp) eller affärshandel (underavdelningshandel). I praktiken görs företagsreglering oftast före företagsaffär och/eller efter de.

Vi hjälper er i företagsreglering så att ni kan vara säker att allt går just så som det ska. Som en expert i företagsreglering sköter vi bland annat:

 • generationsskifte
 • företagsaffär
 • fusioner och uppdelningar
 • aktieaffär
 • avveckling av affärsverksamhet
 • företagsbeskattning
 • finansieringsarrangemang
 • upprättande av nödvändiga avtalsdokumenten

Vi upprättar för våra klienter bl.a. följande dokumenten och avtal:

 • aktieägaravtal
 • bolagsordning
 • stiftelseavtalet om bolagen
 • sekretessavtal

Söker du advokat för ditt företag? Vi hjälper dig gärna. Från oss får ni konfidentiellt, professionellt och snabbt alla juridiska tjänster för ert företags individuellt behov. Vår byrå har års erfarenhet om skötseln av uppdrag som ansluter sig i företagsjuridik. Vår byrå är specialiserad i hantering av rättsliga ärenden för offentliga samfund samt små, medelstor och stor företag. Kontakta oss gärna!

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal är en av de viktigaste avtal för företagare. Med aktieägaravtal menar man ett avtal där aktiebolags aktieägare kommer överens av sina rättigheter och skyldigheter mot varandra och företaget. Aktieägaravtal eller dess innehåll är inte fastställd i aktiebolagslagen och aktiebolagslagen inte ens nämns aktieägaravtal. Aktieägaravtal begränsas av allmänna avtalsrättsliga principer såsom skälighet samt tvingande lagstiftning.

Innehållen av aktieägaravtal varierar på grund av vad är viktigt för aktieägarna och av vad vill de komma överens om i ägasavtalet. Upprättande av aktieägaravtal kan ha många olika mål. Användningssyfte av avtalet beror långt på bolagets storlek; i små bolag kan det vara ändamålsenligt att komma överens om arrangemang och förvaltning av bolagets konkreta verksamhet samt aktieägarnas betalningsskyldighet och arbetsinsats, varemot i större bolag kommer man överens om t.ex. röstningsbeteende.

Låt Advokatbyrå Thuresons sakkunniga yrkesmän hjälpa i ditt företags aktieägaravtal. Ta kontakt!

Due diligence-granskning

I samband med företagsaffär har etablerat en engelskspråkig term due diligence, som betyder på svenska ”ändamålsenligt, noggrann genomgång före inköpet”. Due diligence betyder en genomlysning som är gjort till företagets affärsverksamhet före företagsaffär och den innehåller alla utredningar och undersökningar som köparen ser är nödvändigt att göras före köpet.

Oftast företagsaffär en strategiskt viktig händelse såväl till köparen som till säljaren. Vid fastställandet av värdet kan säljaren ha överdrivit föremålets styrkor, förbättra framtidsutsikter eller minska riskerna för föremålet. Det kan också vara möjligt att föremålets möjligheter inte har kunnat ta fram tillräckligt omfångsrikt så att värde öks. Därför är det viktigt för köparen att veta vad hen verkligen köper eller snarare vad är det för värde hen får för sina pengar. Inköp av ett företag kan vara en väldigt komplicerad process och samtidigt en ny och icke-rutinmässig situation för köparen.

Till due diligences sektorer tillhörs till exempel ekonomist, rättslig, skattemässig och teknisk genomgång. Koordination och bekräftelse av dessa olika due diligence -faktor är en viktig del av företagsaffärsprocess, där man säkras att alla väsentliga sektorer för köparen blir granskad. Fråg mera av våra advokater!

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.