Personal

Vår kunniga personal till er tjänst!

Vi hjälper er med ett tillförlitligt, personligt utdrag och med positiv attityd, varav vår byrå blev belönades som det mest positiva företaget i Pemar år 2018.

Ta kontakt eller lämna din kontaktinformation i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

VESA THURESON

Advokat, vicehäradshövding

050 554 8260

vesa@thureson.fi

Specialkompetens:
Jordrättsärenden, ärendena som gäller bostadsaktiebolag, tvistlösning i allmänna domstolar och skiljeförfarandet, rättegångar i tviste- och brottmål, byggande och planläggning, miljörätt, patienträtt, fastighets- och bostadsköpstvister, entreprenadtvistemål, konkurrensrätt, bolagsrätt, arbetsrätt, skadeståndsärenden, familje- och arvrättsliga ärenden samt boutredningar och arvskifte, avtalsrätt och upprättande av avtal (finska, engelska och svenska).

ELIAS THURESON

Jurist, juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd

0400 892 244

elias@thureson.fi

Specialkompetens:
Jordrättsligaärenden, bilhandelstvister, fastighets- och bostadsköpstvister, tvistlösning i allmänna domstolar, rättegångar i tviste- och brottmål, byggande, arbetsrätt, skadeståndsärenden, familjerätt, bolagsrätt, patient- och medicinsk rätt, boutredningar och arvskifte samt avvittring.

MILJA THURESON

Advokatassistent

02 473 4250

milja@thureson.fi

Snabblöpare, Finlands snabbaste kvinna

Specialkompetens:
Familjerätt, bouppteckning, boutredningar och arvskifte

PETRA THURESON

Jurist, juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd

050 406 9245

petra@thureson.fi

Specialkompetens:
Familje- och arvsrättsliga ärenden, boutredningsmannens och skiftesmannens uppgifter, patient- och medicinalrätt, avtalsrätt och upprättande av avtal (finska, engelska och svenska), klagomål och ansökningar, ärenden som gäller äktenskapsskillnad och vårdnad om barn och umgängesrätt, tvistlösning och rättegångar som gäller tvistemål.

OLLI SIILOS

Jurist, juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd

050 413 0930

olli@thureson.fi

Specialkompetens:
Straffrätt, familjerätt och barnärenden, patient- och medicinsk rätt, avtalsrätt och upprättande av avtal (finska, engelska och svenska), klagomål och ansökningar, bilhandelstvister och tvistlösning i allmänna domstolar.

JANI KAJALA

Jurist, juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd

0400 178 727

jani@thureson.fi

Specialkompetens:
Straffrätt, förmögenhetsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, miljörätt, byggande och planläggning, skadeståndsärenden, klagomål och ansökningar, bilhandelstvister, fastighets- och bostadsköpstvister, tvistlösning i allmänna domstolar.

IDA-EMILIA RUSANEN

Jurist, juris magister

040 775 1988

ida-emilia@thureson.fi

Specialkunskaper:
Jordrättsligaärenden, ärendena som gäller bostadsaktiebolag, fastighetsfrågor, arbetsrätt, familjerätt och kvarlåtenskapsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt och upprättande av avtal, skadeståndsärenden, skatterätt, klagomål och ansökningar.

EMILIA SALMINEN

Jurist, juris magister

02 473 4250

emilia@thureson.fi

Specialkunskaper:
Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt, ärendena som gäller bostadsaktiebolag, fastighetsfrågor, bolagsrätt, avtalsrätt och upprättande av avtal, skadeståndsärenden, klagomål och ansökningar, konkurser och företagssanering.

JANI VAHALAHTI

Rättsnotarie

jani.vahalahti@thureson.fi

Jani betjänar våra kunder på finska och svenska.

Specialkunskaper:
Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt, avtalsrätt och upprättande av avtal, företagsrätt, arbetsrätt

ROBERT RUUSUNEN

Rättsnotarie

robert@thureson.fi

Specialkunskaper:
Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt, avtalsrätt och upprättande av avtal, företagsrätt, arbetsrätt

SAMULI RAIKUNEN

Rättsnotarie

samuli@thureson.fi

Specialkunskaper:
Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt, avtalsrätt och upprättande av avtal, företagsrätt, arbetsrätt

JAN-CHRISTIAN COLLAN

Rättsnotarie

044 502 0499

jan@thureson.fi

Specialkunskaper:
Familjerätt och kvarlåtenskapsrätt, avtalsrätt och upprättande av avtal, företagsrätt, arbetsrätt

ANNIKA VITIKKA

Advokatassistent

02 473 4250

annika.vitikka@thureson.fi

KIRSTI THURESON

Advokatassistent

02 473 4250

kirsti@thureson.fi

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.