ÄKTENSKAPSFÖRORD

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna, som fastställer fördelningen mellan makarnas egendom på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Äktenskapsförord upprättas oftast före ingåendet av äktenskapet eller registreringen av parförhållande. Äktenskapsförordet är möjligt att upprättas även under äktenskapet och det registrerade parförhållandet. Advokaterna vid advokatbyrå Thureson hjälper dig med upprättandet av äktenskapsförord och andra familjerättsliga ärenden. Du biträdes av erfaren advokaterna i alla ärende som biträder äktenskapsförord och andra familjerättsliga ärenden i St. Karins, Pemar, Åbo och Tammerfors trakterna. Därtill kan du bekanta dig med ämnet i förhand på denna sida.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal, som upprättas mellan makarna i ett äktenskap eller ett registrerat parförhållande. Oftast upprättas det redan före giftermålet eller registreringen av parförhållandet. Avtalet utesluter helt eller delvist giftorätten till den andras egendom. Det finns flera orsaker till varför äktenskapsförord upprättas men i huvudsak försöker makarna undvika olika oklarheter eller tvister i samband med skiftet av egendomen.

Avtalet måste vara ikraft före äktenskapsskillnaden eller separationen

Egendomen delas huvudsakligen jämnt mellan makarna enligt äktenskapslagen. Därför är det viktigt att det skrivs noggrant upp i äktenskapsförordet på vilket sätt man skall avvika från denna tumregel då paret skiljs. Avtalet skall vara ikraft i god tid före ett ärende om äktenskapsskillnad eller separation blir anhängigt i tingsrätten, så att oklarheter kan undvikas. Därför är det ej heller möjligt att upprätta ett äktenskapsförord först efter att äktenskapet blivit upplöst eller efter att upphävande av äktenskap blivit anhängigt.

Fråga om hjälp av advokaterna i Åbo. St. Karins, Pemar och Tammerfors

Ett äktenskapsförord är väldigt detaljerat och i avtalstekniskt sett väldigt komplicerat. Det skall även följa lagens regel, vilket gör det besvärligt att upprätta själv. Därför är det viktigt att kontakta en sakkunnig och erfaren advokat. I Åbo trakten, St. Karins, Pemar och Tammerfors hjälper advokaterna vid advokatbyrå Thureson dig.

Vad innehåller ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord upprättas i enlighet med makarnas önskemål och i den omfattningen som möter deras behov. Avtalet kan därmed upprättas så att giftorätten utesluts helt och hållet eller enbart delvis. Den andra makens företag, fastighet eller den egendom som upprätthållits före äktenskapet kan tas upp i äktenskapsförordet. I sådana fall blir enbart den egendom som anskaffats under äktenskapet eller det registrerade parförhållandet en del av giftorätten.

Ett äktenskapsförord som utesluter giftorätten helt påverkar givetvis beskattningen av egendomen. Överlåtelseskatten kan förvåna en om plötsligt all gemensam egendom tas upp i den andra makans beskattning, såsom till exempel bostadslånen, samt makarnas genesamma bostad. Därför är det bra att hålla enbart sådan egendom som anskaffats tillsammans kvar i giftorätten.

Äktenskapsförord skall bevittnas

Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och det träder ikraft först efter att det registrerats hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland för registrering. Därtill skall två ojäviga vittnen konstatera att äktenskapsförordet är äkta. 

Läs mer

LÄMNA DINA KONTAKTUPPGIFTER SÅ KONTAKTAR VI DIG!

Berätta för oss om ditt problem, så kommer vi på en lösning tillsammans.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.