Dataksydd

Vi förbinder oss till att följa EU:s allmänna dataskyddsregler enligt dataskyddsförordningen (2016/679 ”GDPR”).

Avsikten med förordningen är att öka individens rättigheter i förvaltningen och behandlingen av individens personuppgifter. Enligt förordningen har den registerskyldiga en skyldighet att informera de registrerade på ett klart och tydligt sätt. Detta integritetspolicy uppfyller denna informationsskyldighet.

Allmänt

För att vi skall kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt förutsätter det att vi samlar in och behandlar vissa uppgifter som berör dig. Vi uppskattar din integritet och vi binder oss att skydda det. Detta dataskyddspolicy innehåller uppgifter om vilka personuppgifter vi samlar, enligt vilka principer vi behandlar dessa och villka rättigheter samt vilka påverkningsmöjligheter du har för behandlingen och registreringen av dina uppgifter.  Som registerskyldig behandlar vi speciellt våra företagskunders kontaktuppgifter samt personalens personuppfifter. All sådan information som berör indetifierbara uppgifter, såsom epostadress, telefonnummer eller yrkesställning är personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt detta dataskyddspolicy och den rådande lagstiftningen, varför vi ber dig att läsa igenom detta dataskyddspolicy med noggrannhet. Enligt behov uppdaterar vi detta dataskyddspolicy då vår verksamhet utvecklas eller ifall lagstiftningen revideras.

1 Registrets namn

Advokatbyrå Thuresons kundregister

2 Upprätthållare av registret

Advokatbyrå Thureson (senare även ”Företaget” eller ”vi”)  är registerupprätthållare av personuppgifter, som är beskrivna i detta dataskyddspolicy.

3 Behandlare av registret

System som

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Thureson, 
02 473 4250
toimisto@thureson.fi